Liigu edasi põhisisu juurde

Naiste tervise uuringud

Uuringud käsitlevad pahaloomuliste kasvajate ennetust ja ravi, sõeluuringuid, reproduktiivtervist, rasedust ja sünnitust, raseduse katkemise ja katkestamisega seotud probleeme ning postmenopausis naiste tervist.

Peamised uuringud

 • COVID-19 mõju rasedustulemile registripõhine uuring (20222023)

Uuringu põhieesmärk on hinnata COVID-19 pandeemia mõju rasedustulemitele Eestis. Selleks võrreldakse SARS-CoV-2 positiivsete sünnitajate tulemeid tervete sünnitajatega ja uuritava nakkuse vastu vaktsineeritud sünnitajate tulemeid vaktsineerimata sünnitajatega, võttes ühtlasi arvesse patoloogiliste rasedustulemite ja sekkumiste teisi riskitegureid.

Projekti eesmärk on selgitada võimalusi HPV kodutesti kui uue innovatiivse sõeluuringus osalemise viisi kasutusele võtmiseks emakakaelavähi sõeluuringus. HPV kodutestimine võimaldab naistel võtta sõeluuringus osalemiseks vajalik proov endale sobival ajal ja kohas ning saata see postiga laborisse analüüsimiseks. Projekt koosneb mitmest etapist:

 1. kodutestimise randomiseeritud teostatavusuuring sõeluuringus pikka aega mitteosalenud naiste seas (2020–2021)
 2. pilootuuring, et hinnata HPV kodutestimise mõju riikliku emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäärale (2021–2022)
 3. kodutesti juurutamine emakakaelavähi sõeluuringus (2022–2024)
  • 2022. a sügisel oli kodutestimine kättesaadav sihtrühma kuuluvatele naistele, kes ei olnud uuringu alustamise ajaks veel sõeluuringus osalenud
  • 2023. aasta teisel poolaastal on kodutestimine kättesaadav sihtrühma kuuluvatele naistele, kes ei ole aasta esimeses pooles sõeluuringus osalenud
  • 2024. aastal on kodutestimine sihtrühmale kättesaadav kogu sõeluuringuaasta vältel.
 • Pap-testi kvaliteedi ja patoloogilisele leiule järgneva kliinilise jälgimise ravijuhendile vastavuse hindamine emakakaelavähi patsientidel Eestis (2020–2022) (ETAG grant MOBJD579)

Uuringu eesmärk on hinnata emakakaelavähiga naistel Pap-testide võtmise adekvaatsust, nende analüüsimise kvaliteeti ning kliinilise jälgimise kooskõla ravijuhendiga pärast ebanormaalseid testitulemust. Loe uuringu kohta täpsemalt ETISest.

Eesti-Soome koostööprojektid

 • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud (1998–2025)

Uuringu eesmärk on välja selgitada hormoonasendusravi (HAR) efekt tervisele, elukvaliteedile ja kuludele tervishoiusüsteemis. Uuringu käigu metodoloogiline analüüs annab kogemusi epidemioloogiliste uuringute korraldamiseks edaspidi.

 • Operatiivsete sünnituste ajatrendid Eestis ja Soomes

Uuringu eesmärk on analüüsida keisrilõigete pikaajalisi ajatrende Eestis Robsoni kriteeriumide alusel koos operatiivsete vaginaalsete sünnituste ajatrendidega ja võrrelda neid vastavate näitajatega Soomes. Uuring annab võimaluse rahvusvaheliseks võrdluseks ja võimaldab analüüsida, millises alarühmas on keisrilõigete hulka edaspidi võimalik vähendada. Operatiivsete vaginaalsete sünnituste ajatrende analüüsitakse kompleksselt koos keisrilõigete ajatrendidega.