Liigu edasi põhisisu juurde

Narkootikumide tarvitamise ennetamine

Uuringud ja analüüsid

.
Foto: Priscilla du Preez, Unsplash

Tervisedendus ja ennetus

 • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
 • Jagame tõenduspõhist teavet otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale
 • Arendame noorte uimastitarvitamise skriinimist ja varajast sekkumist
 • Osaleme riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Teeme koostööd ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui ka välismaal

Nõu ja abi

Vaata narko.ee

Teenused

Arendame ja rahastame järgmiseid teenuseid narkootikumide tarvitajatele ja nende lähedastele:

 • Ravi ja rehabilitatsioon, sealhulgas opioidsõltuvuse asendusravi
 • Nõustamisteenused uimastiprobleemidega inimestele ja nende lähedastele
 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele inimestele
 • Naloksooni programm üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks
 • Nõustamisprogramm kanepitarvitajatele (VALIK programm)
 • Tugiisik narkootikumide tarvitajale (SÜTIK programm)

Narkomaaniaraviregister

Narkomaania ravi kohta kogub andmeid narkomaaniaraviregister (NARIS). Loe täpsemalt registri kohta.

Koolitused ja teavitustegevused

 • Veebilehelt narko.ee saab infot uimastite, nende mõjude, tarvitamisest hoidumise, ohutuma tarvitamise ja abivõimaluste kohta
 • Koostame ja anname välja infomaterjale  elanikkonnale ja spetsialistidele
 • Veebilehelt tarkvanem.ee saab lapsevanematele mõeldud infot uimastiennetuse ja vanemlike oskuste arendamise kohta
 • Veebilehelt terviseinfo.ee  leiab metoodikaid, trükiseid ja juhendmaterjale spetsialistidele uimastiennetuse valdkonnas
 • Koolitame spetsialiste, et anda neile narkootikumide tarvitajate abistamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Narkootikumide tarvitamise vähendamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukavas 2020–2030.