Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti ravikindlustatute ravi Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis 2020. aastal

Statistika

Eelmisel aastal käis 8000 Eestis ravikindlustatud elanikku ravil mujal Euroopa riikides ravil ning omakorda Eestis raviti 4000 muus Euroopa riigis ravikindlustatud inimest.

Aastal 2020 esitasid Euroopa riikide tervishoiuteenuse pakkujad Eesti Haigekassale neis riikides ajutiselt viibivate Eesti ravikindlustatute või seal elavate Eesti pensionäride ja lähetatud töötajate tervishoiuteenuste eest arveid ligi 8,2 miljoni euro ulatuses, mis on 4 protsenti vähem kui 2019. aastal. Ravi sai ligi 8000 inimest. Antud Eesti Haigekassa statistika ei sisalda plaanilise ravi ega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius“ alusel esitatud andmeid.

Euroopa riikides kindlustatud inimesed kasutasid üle Eesti tervishoiuteenuseid üle 4000 korra. Siia hulka on arvestatud kõikide inimeste ravijuhud, keda raviti Eestis, kuid on kindlustatud mujal Euroopas. Euroopa riikidest Eestis ravi saanud inimeste arv, kelle ravijuhu eest on esitatud arve Eesti Haigekassale, vähenes 35%. Kõige enam kasutati üldarstiabi teenust, järgnevad erakorralise meditsiini ja peremeditsiini teenused. Nende ravijuhtudega tegelesid valdavalt Eesti üld-, kesk- ning piirkondlikud haiglad – 92 protsenti kõigist mujal Euroopas kindlustatute ravijuhtudest.

Eesti tervishoiuteenuse osutaja asukoha maakonna järgi on kõige rohkem Euroopa riikide kindlustatute ravijuhte ootuspäraselt Tallinnas (1477) ja Tartus (719) ning kõige vähem Raplamaal (14) ning Jõgevamaal (12).

Eesti Haigekassa andmed Eesti ravikindlustatute ravi Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis kohta on avaldatud Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja tervisestatistika andmebaasis. Eestis ravil olnud Euroopa riikidest pärit ravikindlustatud inimeste ravijuhtude infograafikat näeb TAI Tableau lehel.