Liigu edasi põhisisu juurde

Tuberkuloosi haigestumuse langus on peatunud: ravitulemused on head, kui patsient jõuab ravile õigeaegselt

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel registreeriti 2022. aastal Eestis 129 tuberkuloosijuhtu. Neist 104 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu ning 21 retsidiivi- ja 4 muud korduvravijuhtu, mis on 18 haigusjuhu võrra rohkem kui 2021. aastal.

Haigestunutest 90 (70%) olid mehed, 39 (30%) naised. Vanim patsient oli 91-aastane, noorim 17-aastane, ühelgi lapsel eelmisel aastal tuberkuloosi ei diagnoositud. Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2022. aastal 100 000 inimese kohta 9,3, 2021. aastal oli vastav näitaja 8,3.

„Tuberkuloosihaigestumuse langus peatus 2022. aastal nii Eestis kui paljudes teistes Euroopa piirkonna riikides. Ilmselt oli kiire haigestumuse langus 2020. ja 2021. aastal mõjutatud koroonast tingitud piirangutest, seetõttu diagnoositi 2022. aastal tuberkuloosi selle võrra rohkem,“ kommenteeris trendi TAI registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp.

Jätkuvalt on Eestis probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal, mis on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. 2022. aastal registreeriti kokku 24 multiravimresistentset tuberkuloosi juhtu, sh 17 uut multriravimresistentse tuberkuloosi juhtu, mis on 28,3% uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest, Euroopa Liidus oli vastav osakaal 2021. aastal 4,1%.

„Tuberkuloosiravi toimub samaaegselt mitme tuberkuloosivastase ravimiga ja vastavalt määratud ravimtundlikkuse analüüsile. Ravimtundliku tuberkuloosi ravi kestab 68 kuud, ravimresistentse tuberkuloosi ravi 6 kuud kuni poolteist aastat,“ selgitas Viiklepp. „Tuberkuloosi kontrolli alane tegevus on olnud jätkusuutlik kiire diagnostika, varasem avastamine, kättesaadav tasuta ravi, sotsiaalne tugi ja motivatsioon on taganud ka head ravitulemused.“

2021. aastal tuberkuloosi diagnoosi saanud patsientidest alustas ravi 78 patsienti (88,6% diagnoositutest), neist paranes 73 (93,6% ravi alustanutest), 3 patsienti suri ja üks kadus jälgimiselt; 9 patsienti suri enne, kui tuberkuloosi ravi jõuti alustada, neist 3 puhul oli surma põhjuseks muu raske kaasuv haigus ja 6 juhul tuberkuloos, üks patsient kadus jälgimiselt enne ravi algust.

2020. aastal diagnoositud ravimresistentse tuberkuloosi juhtudest alustas ravi 17 patsienti, neist paranes 14 (82,4%), 2 patsienti suri ja 1 kadus jälgimiselt.

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada sel aastal avaldatud 2021. aasta tuberkuloosi haigestumuse andmeid, 2021. aasta tuberkuloosi haigestumuskordaja Euroopa Liidu piirkonnas 7,4 ja Eestis vastavalt 8,3/100 000 inimese kohta.

Eesti ülevaatlik tuberkuloosistatistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Tuberkuloosi ravi on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, sh Ukrainast Eestisse sõja eest pagenud inimestele, tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, eelistades ambulatoorset ravi.

tuberkuloos 1998-2022