Liigu edasi põhisisu juurde

Eestis väheneb raseduste katkestamiste arv sarnaselt Põhjamaadele

Arvamus

Omal soovil katkestatud raseduste arv on Eestis langustrendis. Väga olulist rolli selle juures omab seksuaalharidus ja tervishoiuteenuste kättesaadavus. Ajavahemikus 2017–2021 katkestati Eestis omal soovil kokku 17 514 rasedust, perioodi algusega võrreldes langes 2021. aastal omal soovil katkestatud raseduste arv 657 juhu võrra (3829 juhtu aastal 2017 ja 3172 juhtu aastal 2021).

Eestis oli 2021. aastal naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv tuhande fertiilses eas (15–49-aastased) naise kohta 11,9, mis on võrreldav Põhjamaadega. Meditsiinilistel näidustustel katkestati 2021. aastal 183 rasedust.

Eestis reguleerib raseduse katkestamist „Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus“. Seadus lubab omal soovil katkestada rasedust, mis pole kestnud kauem kui 11 nädalat. Kauem kui 11 ning kuni 21 nädalat kestnud raseduse katkestamine on lubatud meditsiinilistel näidustustel.

Raseduse katkemise ja katkestamise andmeid kogub raseduse infosüsteemi kuuluv raseduse katkemise ja katkestamise register, mida haldab Tervise Arengu Instituut. Andmekaart täidetakse iga tervishoiuasutuses toimunud raseduse katkemise või katkestamise kohta. Lisaks omal soovil ja meditsiinilistel näidustustel raseduse katkestamise andmetele kogutakse Eestis veel raseduse iseenesliku katkemise ja peetunud raseduse andmeid.

Mõiste „abort“ asendamine eestikeelse vastega „raseduse katkemine ja katkestamine“ aitab paremini aru saada statistikast: mõjutada saab ainult naise omal soovil katkestatud raseduste arvu.

Raseduse katkemiste ja katkestamiste statistika on avaldatud TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. 2022. aasta andmed avaldatakse 07.06.2023.

Kärt Allvee

Kärt Allvee

Tervise Arengu Instituudi raseduse infosüsteemi juht

Artikkel ilmus 22.03.2023 Meditsiiniuudiste portaalis.