Liigu edasi põhisisu juurde

TAI: 2022. aastal oli vähi sõeluuringule kutsutute osalusmäär kõrgem kui varem

Statistika

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2022. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 62,6% kutsutud naistest, emakakaelavähi sõeluuringul 58,2% kutsutud naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 54,9% uuringule kutsutud meestest ja naistest.

„Oleme koroona aja keerulistest oludest edukalt väljunud ja kõigi kolme sõeluuringu osalusmäärad on ületanud koroona eelse perioodi. Sõeluuringute osalusmäär on võrreldes 2019. aastaga tõusnud rinnavähi sõeluuringul 6,7 protsendipunkti, emakakaelavähi sõeluuringul 10,4 protsendipunkti ja jämesoolevähi sõeluuringul 1,7 protsendipunkti,“ tõdes TAI vähi sõeluuringute registri juht Birgit Merila.

2019-22 hõlmatuse joonisRinnavähi sõeluuringu osalusmäär on tõusnud 3,9 protsendipunkti

Rinnavähi sõeluuringule oodatakse iga kahe aasta järel naisi vanuses 50–68, kellel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja kes ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.

Eelmisel aastal (2022) oodati rinnavähi sõeluuringule 86 158 naist, kellest uuringule tuli 53 973 ehk 62,6% uuringule kutsututest. 2021. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 58,7% sihtrühma kutsutud naistest. Osalusmäär on seega tõusnud 3,9 protsendipunkti. Kõige kõrgem osalus oli 2022. aastal 50-aastaste naiste seas – 66,8%. Madalaim osalus (60,8%) aga vanimate, ehk 68-aastaste naiste seas.

Maakondadest oli kõrgeim osalus Saare maakonnas (74,9%), Viljandi maakonnas (72,1%) ning Jõgeva maakonnas (70,4%). Ka Põlvamaa ületas rinnavähi sõeluuringu osalusmäära soovitusliku 70% piiri (70,1%). Vähem osalesid sõeluuringul Ida-Virumaa, Harjumaa, Tartumaa ja Pärnumaa naised (osalusmäärad vastavalt 58,8%, 59,6%, 63,7% ja 63,8%). Jätkub trend, et nendes maakondades, mida külastab mammograafiabuss, on osalusmäär märgatavalt kõrgem kui seal, kus on olemas ka aastaringne võimalus mammograafiauuringu teostamiseks tervishoiuasutuses.

Emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär oli suurim Hiiu, tartu ja Saare maakonnas

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga 5 aasta järel, kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki.

2022. aastal oli emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud naisi kokku 73 581, kellest uuringule tuli 42 809 ehk 58,2%. Aasta varem oli emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär 50,9%. Osalusmäär on seega tõusnud 7,3 protsendipunkti. Kõige kõrgem emakakaelavähi sõeluuringu osalus 2022. aastal oli 45-aastaste naiste seas – 63,7%. Madalaim osalus (44,3%) aga vanimate, ehk 65-aastaste naiste seas. Maakondadest oli suurim osalus Hiiu (64,1%), Tartu (63,1%), Rapla (61,6%) ja Saare maakonnas (62,5%). Vähem osalesid emakakaelavähi sõeluuringul Ida-Virumaa (42,5%), Viljandimaa (54,8%) ja  Valgamaa (55,5%) naised.

Eelmise aasta II poolaastal pakuti 53 000 emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvale naisele, kel oli uuring tegemata, võimalust valida, kas teha inimese papilloomiviiruse (HPV) test kliinikus või kodus. Kodutesti said soovijad tellida interneti põhisest tellimiskeskkonnast või saada kätte apteegist. Kodutesti sõeluuringus osalemiseks valis üle 5 300 naise.

2022 hõlmatuse Eesti kaart

Jämesoolevähi sõeluuringu osalus on naiste hulgas võrreldes meestega ligi 10% võrra kõrgem

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse mehi ja naisi vanuses 60–68 aastat iga kahe aasta järel, kui neil ei ole varem diagnoositud jämesoolevähki ega ole käinud varem sõelkoloskoopia uuringul.

Kokku oli 2022. aastal jämesoolevähi sõeluuringule kutsutud 81 672 meest ja naist, kellest uuringul osales 44 873 ehk 54,9%, aasta varem 48,5%. Osalusmäär on seega tõusnud 6,4 protsendipunkti. Maakondadest oli suurim osalus Võru (66,4%) ja Tartu (65,2%) maakonnas. Osalus naiste hulgas on võrreldes meestega ligi 10% võrra kõrgem: keskmiselt 60% kutsutud naistest osaleb sõeluuringul, meestest aga alla poole kutsututest (48,4%). Kõige kõrgem osalusmäär on naiste hulgas (vähemalt 70%) Võru, Tartu ja Jõgeva maakonnas. Meeste hulgas oli osalusmäär kõrgeim Võru maakonnas, kus see oli 60,1%, alla poole kutsutud meestest osalesid sõeluuringul Ida-Viru, Valga, Harju, Viljandi ja Saare maakonnas (39,6–48,5%).

Jämesoolevähi sõeluuringus osalemine 2022

Täpsem info 2015.–2022. aasta sõeluuringute kohta on leitav TAI tervisestatistika andmebaasist.

TAI juhib tähelepanu, et e-posti teel saavad kutse kõik sihtrühma kutsutavad inimesed, kellel on meiliaadress isikukood@eesti.ee suunatud isiklikule meilile või rahvastikuregistrisse on märgitud isiklik meiliaadress. 2023. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni käesoleva aasta lõpuni.

Kui kuulute sünniaasta järgi sihtrühma ning ei ole veel uuringus osalenud, siis rinna-ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks broneerige aeg digiregistratuuris või helistage omale sobivasse tervishoiuasutusse. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama. Uuringuid teostavate asutuste kontaktid on leitavad Tervisekassa kodulehel.

Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks palume võtta ühendust oma perearstikeskusega.

Nagu aastal 2022, nii saavad ka tänavu emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kes ei ole veel sõeluuringus osalenud, võimaluse valida, kas teha sõeluuring kliinikus või kodus. Tasuta kodutestimise komplekti saab tellida veebipõhisest tellimiskeskkonnast aadressilt hpv.synlab.ee ja saata proov tasuta laborisse analüüsimisele. Alates septembrist lisandub Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonnas võimalus saada tasuta kodutest apteegist.

  • Rinnavähi sõeluuringule oodatakse tänavu naisi sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973.
  • Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse tänavu naisi sünniaastatega 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 ja 1993.
  • Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse tänavu mehi ja naisi sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963.

Kõigi sõeluuringul osalenute uuringute ja vajadusel järgneva ravi kulud tasub Tervisekassa (s.h ravikindlustamata inimesed). Kutsume üles osalema sõeluuringul, see päästab elusid!

Lisateavet sõeluuringute kohta leiab sõeluuringute kodulehelt soeluuring.ee