Liigu edasi põhisisu juurde

Eestis on raseduste katkestamise arv langustrendis

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskest statistikast selgub, et võrreldes 2020. aastaga langes raseduse katkestamiste arv eelmisel aastal 159 juhu võrra, naise omal soovil katkestatud rasedusi oli vähem 141 võrra. Omal soovil raseduse katkestamisi on igal aastal eelmisest vähem.

2021. aastal katkestati Eestis kokku 3355 rasedust, millest 3172 juhul katkestati rasedus naise omal soovil ja 183 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus.

TAI hallatav raseduse katkemise ja katkestamise register kogub lisaks veel raseduse iseenesliku katkemise ja peetunud raseduse andmeid. Iseeneslikke raseduse katkemisi registreeriti mullu 414 ning peetunud rasedusi 1279, mida on vastavalt 13 ja 33 võrra rohkem kui 2020. aastal.

Ajavahemikus 1996–2021 on naise omal soovil katkestatud rasedused olnud pidevas langustrendis. Möödunud aastal esines naise omal soovil katkestatud rasedusi kõige rohkem 30–34aastaste vanuserühmas. Omal soovil katkestatud raseduste arv on viimase viie aastaga enim langenud aga 25–29aastaste naiste hulgas: 2016. aastal oli selles vanuserühmas kokku 1027 ja 2021. aastal 697.

Ka abortiivsuskordaja (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 1000 fertiilses eas naise kohta) on aja jooksul oluliselt langenud. Kui aastal 2000 oli see näitaja 37,20, siis eelmisel aastal juba 11,87. Abordimäär (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 100 elussünni kohta) on üle 20 aastaga pea neli korda vähenenud, kui aastal 2000 oli vastav näitaja 97,9, siis möödunud aastal 25,47.

  • 56,2% eelmise aasta kõikidest raseduste katkestamistest moodustasid korduvad raseduse katkestamised.
  • 29% raseduse katkestanud naistest ei olnud varem sünnitanud.
  • Naise omal soovil katkestatud rasedused moodustasid kõikidest raseduse katkemistest ja katkestamistest 63%, aastal 1996 moodustasid need 83,7%.
  • 5,3% raseduse katkestanud naistest oli rasedust planeerinud.
  • 51,5% ei kasutanud vahetult enne rasestumist mingeid rasestumisvastaseid vahendeid.
  • Iseeneslikud raseduse katkemised moodustasid 2021. aastal kõikidest raseduse katkemistest ja katkestamistest 8,2%, aastal 1996 moodustasid iseeneslikud raseduse katkemised 9,7%.

Statistikast nähtub, et 3172-st omal soovil raseduse katkestanud naistest 20 puhul oli nende elukoht väljaspool Eestit. Rasedusi katkestati kõige rohkem medikamentoosselt (86,2%), järgnesid vaakumaspiratsioon (8,8%) jt meetodid.

raseduse katkestamised 22

Raseduse katkemiste ja katkestamiste statistika on avaldatud TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

2021. aastal sündis 13 143 last. Elussünde oli mullu 13 108. Kui osaliselt on sündide andmed 2021. aasta kohta samuti andmebaasis kättesaadavad, siis teine osa detailsemate sündide ja sünnituste andmetest avaldab TAI 29. juunil.