Liigu edasi põhisisu juurde

Tuberkuloosiregister

Tuberkuloosiregister kogub ja analüüsib isikustatud andmeid tuberkuloosijuhtude ja ravi kohta. Registreeritakse kõik haigusjuhud ja jälgitakse nende kulgu kuni paranemiseni.

Miks on tuberkuloosiregistrit vaja?

 • registri andmed võimaldavad jälgida tuberkuloosi haigestumust ja haigestumuse dünaamikat
 • saame analüüsida kasutatud raviskeemide efektiivsust, sealhulgas jälgida ravimresistentsuse teket
 • registri andmed võimaldavad tõhusalt planeerida tuberkuloositõrjemeetmeid
 • korraldada paremini tervishoiuteenuseid
 • läbi viia teaduslikke ja epidemioloogilisi uurimistöid

Milliseid andmeid kogume?

Kogume tuberkuloosihaige:

 • sotsiaal-demograafilisi andmeid
 • haigestumuse sh kaasuvate haiguste, ravi ja surma andmeid
 • tehtud uuringute andmeid

Kes esitavad andmeid?

Registrisse andmete esitamise kohustus on tuberkuloosi diagnoosivatel ja ravivatel tervishoiuasutustel ning ekspertiisiasutustel.

Andmete esitajatele

Tuberkuloosiregistri andmete kogumise alusdokumendid:

 • Tuberkuloosihaige andmekaart esitatakse kõigi Eestis diagnoositud tuberkuloosi haigusjuhtude kohta ravi alustamisel
 • Ravi lõpetamisel esitatakse tuberkuloosihaige ravikaart
Tuberkuloosihaige ravikaart (pdf, 967.8 KB)

Andmete esitamine

 • Registrile esitavad andmeid tuberkuloosi diagnoosivad ja tuberkuloosihaiget ravivad tervishoiuteenuse osutajad ning riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikud eksperdid
 • Elektrooniliselt täidetud dokumendid tuleb krüpteerida „Tervise Arengu Instituut krüpto 70006292“ aadressile ja saata e-postiga tuberkuloosiregister@tai.ee
 • Paberil täidetud dokumendid palume saata registrile tähitud postiga aadressil: Tuberkuloosiregister, Tervise Arengu Instituut, Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Muud tuberkuloosiravi dokumendid

 • Multiravimiresistentsete tuberkuloosijuhtude puhul esitatakse ravikonsiiliumile MDR-TB ravikaart
 • Kui on vaja ravida nakkusohtlikku tuberkuloosihaiget ilma tema nõusolekuta (patsient on keeldunud ravist ning võib olla ohtlik teistele inimestele), tuleb vormistada tahtest olenematu ravi kohaldamise otsus ja esitada see Politsei- ja Piirivalveametile või Tartu Maakohtule
Tahtest olenematu ravi otsus (pdf, 192.91 KB)

Andmete väljastamine ja avaldamine:

Teabepäring

Registri elektroonilises andmebaasis on andmed alates 1987. aastast.