Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart

TAI inimuuringute eetikakomitee

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee (TAIEK) hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ja käitumis- ja sotsiaalteadustealaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitse aspekte.

Igasuguseks tervishoiuteenuse osutamise käigus kogutud tervisandmete töötlemiseks teadusuuringu raames on vaja kas patsiendi nõusolekut või inimuuringute eetikakomitee luba ning mõlemal juhul on vaja ka saada inimuuringute eetikakomitee luba teadusuuringu elluviimiseks.

Avalduse esitamine

Esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. uuringuga seotud dokumendid (doc, pdf või zip vormingus), nimekirja leiad avalduse vormist

Dokumendid tuleb saata:

e-kirjaga aadressile eetikakomitee@tai.ee

E-kirjaga saab saata kuni 20 MB mahuga manuseid. Suuremad failid esitada andmekandjal (CD-plaat, mälupulk) või lingina, kust saab dokumendid alla laadida.

NB! Uue kliiniliste uuringute määruse nr 536/2014 (kehtib alates 31.01.2022) tõttu ei võta TAIEK enam vastu kliiniliste ravimiuuringute avaldusi ega muudatusettepanekuid, vaid seda teeb ravimiameti juures tegutsev ravimiuuringuid hindav eetikakomitee. Palun pöörduge küsimustega ravimiametisse (ethics@ravimiamet.ee).

Tähtajad

  • Avalduse dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15 päeva enne eetikakomitee koosolekut.
  • Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentidega avalduse läbivaatamine lükkub järgmisele koosolekule.

Dokumentide esitamise tähtaeg

Koosoleku aeg

30. november

15. detsember

4. jaanuar 20. jaanuar
1. veebruar 16. veebruar
1. märts 16. märts
5. aprill 20. aprill
3. mai 18. mai
31. mai 15. juuni

Otsusest teatamine

  • Eetikakomitee annab vastuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul pärast komitee koosoleku toimumist avalduses märgitud vastutava uurija e-posti aadressile.
  • Komitee kooskõlastused väljastatakse digitaalselt allkirjastatuna (v.a kliinilised uuringud). Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

Ekspertiisi tasu

Kasumit mittetaotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiis tasuta.

Eetikakomitee koosseis

Kinnitatud TAI direktori käskkirjaga 25.03.2022

Kadi Lubi MSc, PhD Teadur, Tallinna Tehnikaülikool
Carolina Murd PhD Teadur, Tervise Arengu Instituut
Marje Liibek Filoloog, Tervise Arengu Instituut – TAIEK sekretär
Adik Levin MD, PhD Lastearst, pensionär
Anne Kull Dr theol Teoloog, Tartu Ülikool
Ants Kask MD, PhD Psühhiaater, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Avo-Rein Tereping PhD Psühholoog, Tallinna Ülikool
Jekaterina Šteinmiller MSc, PhD Dotsent, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Keiu Paapsi MSc Epidemioloog, Tervise Arengu Instituut
Marika Tammaru MD, PhD Epidemioloog, Ida-Tallinna Keskhaigla
Toomas Pruunsild MD Pulmonoloog, pensionär
Vahur Valvere MD, PhD Onkoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla