Liigu edasi põhisisu juurde

TAI inimuuringute eetikakomitee

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee (TAIEK) hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ja käitumis- ja sotsiaalteadustealaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitse aspekte.

Igasuguseks tervishoiuteenuse osutamise käigus kogutud tervisandmete töötlemiseks teadusuuringu raames on vaja kas patsiendi nõusolekut või inimuuringute eetikakomitee luba ning mõlemal juhul on vaja ka saada inimuuringute eetikakomitee luba teadusuuringu elluviimiseks.

TAIEK põhimäärus (pdf, 141.34 KB)

Avalduse esitamine

Esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
    TAIEK avalduse vorm (docx, 22.11 KB)
  2. uuringuga seotud dokumendid (doc, pdf või zip vormingus), nimekirja leiad avalduse vormist

Dokumendid tuleb saata:

e-kirjaga aadressile eetikakomitee@tai.ee

E-kirjaga saab saata kuni 20 MB mahuga manuseid. Suuremad failid esitada andmekandjal (CD-plaat, mälupulk) või lingina, kust saab dokumendid alla laadida.

NB! Uue kliiniliste uuringute määruse nr 536/2014 (kehtib alates 31.01.2022) tõttu ei võta TAIEK enam vastu kliiniliste ravimiuuringute avaldusi ega muudatusettepanekuid, vaid seda teeb ravimiameti juures tegutsev ravimiuuringuid hindav eetikakomitee. Palun pöörduge küsimustega ravimiametisse (ethics@ravimiamet.ee).

Tähtajad

  • Avalduse dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15 päeva enne eetikakomitee koosolekut.
  • Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentidega avalduse läbivaatamine lükkub järgmisele koosolekule.

Dokumentide esitamise tähtaeg

Koosoleku aeg

2024. aastal  
3. aprill                                                                          18. aprill
2. mai 16. mai
29. mai                                                                     13. juuni
7. august                                                            22. august
4. september                                                                19. september
2. oktoober 17. oktoober
30. oktoober 14. november
27. november 12. detsember

Otsusest teatamine

  • Eetikakomitee annab vastuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul pärast komitee koosoleku toimumist avalduses märgitud vastutava uurija e-posti aadressile.
  • Komitee kooskõlastused väljastatakse digitaalselt allkirjastatuna. Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

Ekspertiisi tasu

Kasumit mittetaotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiis tasuta.

Eetikakomitee koosseis

Kinnitatud TAI direktori käskkirjaga nr 1-1/30, 05.04.2024           

Carolina Murd PhD, teadur, Tervise Arengu Instituut
Marika Tammaru MD, PhD, epidemioloog, Ida-Tallinna Keskhaigla
Keijo Lindeberg advokaadibüroo LINDEBERG
Anne Kull Dr theol, teoloog, Tartu Ülikool
Avo-Rein Tereping PhD, psühholoog, Tallinna Ülikool
Jekaterina Šteinmiller MSc, PhD, dotsent, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Keiu Paapsi MSc, epidemioloog, Tervise Arengu Instituut
Toomas Pruunsild MD, pulmonoloog, pensionär
Vahur Valvere MD, PhD, onkoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Riina Hallik MSc, lektor, Tallinna Tehnikaülikool
Liina Veskimäe MD, MSc, analüütik, Tervise Arengu Instituut
Astra Schults PhD, psühholoog, Tallinna Ülikool
Marje Liibek filoloog, Tervise Arengu Instituut, TAIEK sekretär

Käskkiri tühistab TAI direktori 26.05.2023 käskkirja nr 1-1/47

TAIEK esimees on Carolina Murd, aseesimees on Marika Tammaru. 

TAIEK sekretär on Marje Liibek, telefon 5800 5124

Sel aastal (2024) toetab Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee tööd Haridus-ja Teadusministeerium (HTM). HTM-i eraldatud riigieelarvelisest toetusest kaetakse menetlustasu taotluste puhul, mille on esitanud positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus (v.a Tervise Arengu Instituut), akrediteeritud kõrgkool, tervishoiuasutus, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või kasumitaotluseta organisatsioon.

HTM logo