Liigu edasi põhisisu juurde

Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördumised on jäänud samale tasemele

Teadusuudis

Haiglate erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördus 2023. aastal kokku 498 553 inimest ehk keskmiselt 1366 inimest ööpäevas (aasta varem 1349). Võrreldes eelneva aastaga on erakorralisse vastuvõttu pöördunud inimeste arv jäänud samale tasemele, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud andmetest.

Aastal 2023 vajas erakorralist meditsiiniabi ligi 98 000 kuni 14-aastast last ja veidi rohkem kui 400 000 vähemalt 15-aastast inimest. Aasta varasemaga võrreldes on erakorralist meditsiiniabi vajanud kuni 14-aastaste laste arv 1,5 protsenti vähenenud ja vähemalt 15-aastaste inimeste arv kasvanud ligi 2 protsenti.

erakorraline

Sarnaselt varasemate aastatega on erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud inimestest 74% ise pöördunud või siis lähedaste poolt kohale toimetatud: 21% oli toodud kiirabiga, 4% suunatud teistest raviasutustest ning vaid väike osa (1%) patsientidest pöördus erakorralise meditsiini vastuvõttu muul viisil – kas politsei saatel või tagasikutsel, näiteks juhul, kui patsiendi seisund halvenes või ta vajas korduvat protseduuri.

Suur osa ehk 88% kuni 14-aastastest erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud lastest toimetati kohale lähedaste poolt, vaid 9% toodi kiirabiga. Vähemalt 15-aastaste erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud inimeste seas oli noorematega võrreldes ise pöördunute osatähtsus väiksem ning kiirabiga toodi rohkem – vastavalt 70 ja 24 protsenti.

erakorraline 2

Sarnaselt varasemate aastatega suunati ka 2023. aastal enamik erakorralise meditsiini vastuvõttu saabunud inimestest peale esmase abi osutamist kodusele ravile ning 17% edasisele haiglaravile.

Erakorralise meditsiini statistika on kättesaadav TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on avaldatud ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.