Liigu edasi põhisisu juurde

Frontline Politeia

Projekti eesmärk oli ennetada laste ja noorte riskikäitumist. Selleks analüüsiti kohalikke vajadusi ja olemasolevaid ennetussüsteeme, kohandati riski-ja kaitsetegurite hindamisvahend ning töötati välja Euroopa ennetusõppekaval (EUPC) põhinev koolitus ennetuse elluviijatele (koolitöötajad, politseinikud, tervishoiu-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad).

Olemas on head teadmised sellest, kuidas ennetada laste ja noorte riskikäitumist (sh uimastite tarvitamine, vägivald) ja vaimse tervise probleeme. Teadmisi tõenduspõhisest ennetusest on jagatud otsustajate ja poliitikakujundajatega UPC-Adapt ja ASAP-projektide raames, kuid tekkinud on nõudlus sarnase koolituse järele ka kohalikul tasandil noortega töötavatele spetsialistide (sh koolitöötajatele, politseinikele, tervishoiu-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajate) seas.

Ennetustegevuses on vaja arvesse võtta kohalikke vajadusi ja koguda vajaduste kohta andmeid, kuid selleks võivad puududa töövahendid ja võimalused.  

Tegevused

Frontline Politeia projekti raames:

  1. Tehti ülevaade projektis osalevate kogukondade ennetustöö ja sellega seotud andmete kogumise hetkeseisust ning vajadustest (vt raport eestikeelse kokkuvõttega).
  2. Ennetustegevuste paremaks plaanimiseks kohalikul tasandil kohandati eesti keelde riski- ja kaitsetegurite hindamisvahend (Hooliva kogukonna noorteuuring).
  3. Kohalike omavalitsustega koostöös koguti andmeid kogukonna riski- ja kaitsetegurite kohta. Valmis kokkuvõte selle kohta, millised riski- ja kaitsetegurid ennustasid Eesti kontekstis erisuguseid probleeme.
  4. Analüüsile tuginedes said kogukonnad täiendada ennetuse tegevuskava ja arendada ennetustegevusi. Tegevuskavade kvaliteedi hindamiseks loodi tegevuskavade hindamisvahend (vt hindamisvahendi tutvustus ja  hindamise tulemused).
  5. Ennetuses töötavatele spetsialistidele töötati välja Euroopa ennetusõppekaval põhinev koolitus.

Tegu oli jätkuga UPC-Adapt ja ASAP projektidele.

Osalejad

Projektis osales 15 organisatsiooni 14 Euroopa Liidu riigist. Eksperdina oli kaasatud Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustik (EUCPN).

Projekti ajastus

20222024

Projekti rahastaja

Euroopa Komisjon

Lisainfo

Projekti koduleht

Projekti info Euroopa Komisjoni veebilehel