Liigu edasi põhisisu juurde

Statistika ja registrid

Oleme keskne tervise- ja tervishoiuvaldkonna statistikat koondav asutus Eestis. Andmeid kogutakse ja avaldatakse haigestumuse, tervishoiuteenuste kasutamise, ravipõhjuste ning tervishoiuressursside kohta.

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaas

Sisene

Meie koondatud teavet kasutatakse laialdaselt nii riiklikult (riigiasutused, teadus-, arendus- ja haridusasutused, tervishoiuteenuse osutajad) kui ka rahvusvaheliselt tervisevaldkonna ja tervishoiukulude analüüsides.

  • Edastame regulaarselt Eesti tervise- ja tervishoiustatistilisi andmeid Euroopa Liidu statistikaametile EUROSTAT, WHO Euroopa andmebaasidele Health for All, vähiuurimisagentuurile GLOBOCAN, EUROCARE-le, OECD-le jt.
  • Haldame Eesti kõige esinduslikumat terviseandmete kogu tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi.

Meditsiiniregistrid

Tervise Arengu Instituut haldab kuut riiklikku meditsiiniregistrit ja andmekogu. Loe lähemalt allolevatelt linkidelt.


Tervisestatistika

Tervisestatistika hõlmab rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse ja nende kasutamist. Tervisestatistikal on ühisosa rahvastiku, sotsiaalse kaitse, hoolekande, töötervishoiu ja muude valdkondade statistikaga.

Teabepäringu esitamiseks saada vabas vormis kiri e-posti aadressile tai@tai.ee.

Andmeallikad

Tervisestatistika kogumisel ja avaldamisel teeme järjepidevalt koostööd riiklike ja erasektori asutuste ja ettevõtetega.

Tervisestatistika peamised andmeallikad on:

Tervise infosüsteemi andmeallikana kasutusele võtmise eesmärk on minna olemasolevalt tervishoiuteenuse osutajate esitatud agregeeritud tervisestatistika aruandluselt isikupõhise statistika tegemisele. See võimaldab vähendada aruandeesitajate koormust, esitada mitmekesisemat ja detailsemat statistikat tarbijatele ning parandada tervisestatistika kvaliteeti.

Tervishoiustatistika aruannete esitamine

Aruannete esitamine
Sisene A-veebi

Tervishoiustatistika aruandeid esitavad kõik Terviseametis tegevusloa saanud tervishoiuteenuse osutajad. Võtame ühendust kõigiga, kes on saanud uue loa.

Andmeid kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel ja avaldatakse koonditena, kui tervishoiuteenuse osutaja ei soovi teisiti. Andmete kaitse on tagatud kooskõlas seadusega.

Aruandeid saab esitada aruannete esitamise keskkonnas A-veeb.

Andmete kvaliteet

Tervisestatistika tegemisel lähtutakse riiklikule statistikale seatud kindlatest põhimõtetest ja kvaliteedikriteeriumitest.

Kvaliteetse statistika tagamiseks rakendatakse rahvusvaheliselt tunnustatud statistikapõhimõtteid: ametialane sõltumatus, erapooletus, statistiline konfidentsiaalsus, asjakohasus, täpsus, usaldusväärsus ja kättesaadavus. Andmete kvaliteedi, ühtsuse ja üheselt mõistetavuse aluseks on ühesugused mõisted, definitsioonid ja klassifikaatorid.

Igal andmeesitajal on alati õigus tutvuda andmetega, mida tema kohta kogutakse.

Tervisestatistika kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamiseks koostame regulaarselt kvaliteediraporteid.

Mõisteid ja definitsioone saab vaadata tervisestatistika sõnastikust.

Andmete avaldamine

Hoia end kursis!