Liigu edasi põhisisu juurde

Valmis 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu raport

Uudis

Tervise Arengu Instituudi värskelt avaldatud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) raportis tehakse teemade kaupa ülevaade noorte tervise- ja riskikäitumise olukorrast 2022. aastal ning hinnatakse muutusi viimaste aastate jooksul, kasutades varasemate Eestis ellu viidud HBSC-uuringu tulemusi.

Viimane uuringuküsitlus toimus Eestis 2021. aasta novembrist 2022. aasta märtsini. Küsitluses osales 4862 11-, 13- ja 15-aastast eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide õpilast. Viimase uuringu tulemused on varasemalt avaldatud tabeliraamatuna ning valitud tulemused avaldatud tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.   

HBSC on neljakümne aastase ajalooga rahvusvaheline uuring noorte eluviisidest ja heaolust, mille küsitlus viiakse ellu nelja-aastase vahega enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas.

Tutvu raportiga

Lisainfot HBSC uuringu ja varasemalt avaldatud materjalide kohta leiab TAI kodulehelt.