Liigu edasi põhisisu juurde

TAI reoveeuuring Tartus ja Narvas viitab ulatuslikule uimastite tarvitamisele

Uudis

2021. aasta septembri alguses Tartus ja Narvas läbiviidud reoveeuuringud uimastite jääkide suhtes viitavad suhteliselt laialdasele nii legaalsete kui illegaalsete uimastite tarvitamisele. Kahe linna võrdluses on uimastite tarvitamine levinud enam Tartus kui Narvas. Uuringu läbiviijate sõnul oli ainus uimasti, mida Narvas tarvitati enam, kanep.

Kui võrrelda 2021. aasta reoveenäitajaid 2020. aasta Tallinna ja Pärnu omadega, saab öelda, et Tallinna reovee narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide nädala keskmine kontsentratsioon on uuringus osalenud linnadest seni kõrgeim. Tartus ja Narvas on võrreldes teiste linnadega kordades suurem jällegi etanooli ja nikotiini tarvitamine. Kui Tallinnas oli uuringunädala keskmine etanooli kogus 1000 elaniku kohta ööpäevas 36 kg, siis Tartus 150 kg ja Narvas 145 kg.

Kui Tartut eristasid suhteliselt kõrged alkoholi tarvitamise näitajad tervel uuringunädalal, siis Narva puhul koondus suurem alkoholi tarvitamine just nädalavahetusse.

Tartu reovees olid levinumateks narkootikumideks kanep ja amfetamiin, millele järgnesid kokaiin, metamfetamiin ja MDMA. Nii illegaalsete kui legaalsete uimastite puhul võis täheldada suuremat tarvitamist reedel ja laupäeval. Oluline on mainida, et Tartu laupäevased amfetamiini, metamfetamiini ja kokaiini tarvitamise näitajad 1000 elaniku kohta olid suuremad kui 2020. aasta Tallinna uuringunädala näitajad.

Tartu puhul eristus narkootiliste ainete jääkide suhtes 7.−8. septembri nädalavahetuse reoveeproov. Võrreldes teiste uuringulinnadega paistavad Tartu septembri alguse reoveeproovid silma ka püsivalt kõrgete etanooli ja nikotiini tarvitamise jääkidega. Samas oli septembri alguses Tartus ülikoolide õppetegevus algusjärgus ja tudengitel oli aega enam meelelahutuseks.

„Võimalik, et septembri algusnädalad eristuvad tavapärasest Tartu elust just seoses noorte jällenägemisega, suurenenud vabadustundega, rebastepidude/koolialguse ürituste korraldamise ja õppelaenude kättesaamise perioodiga. Samuti ei ole meil võrdluseks 7. septembrile eelnevate päevade reoveeproove. Võib vaid oletada, et ka sellel nädalavahetusel oli  narkootikumide tarvitamine sagedasem kui tavaliselt,“ kommenteeris TAI narkomaania ja nakkushaiuste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo.

Narva piirkonna reovee analüüsimisel leiti, et kõige levinumateks narkootilisteks aineteks olid kanep ja amfetamiin. Metamfetamiini, kokaiini ja MDMA-d esines reovees väikestes kogustes ja rohkem nädalavahetusel, mis viitab nende ainete tarvitamisele meelelahutuslikul otstarbel. Ootuspäraselt oli võrreldes Tartuga Narvas kõrgem metadooni sisaldus reovees. Narvas asub mitu opioidisõltuvuse asendusravi keskust, kus peamiseks kasutatavaks ravimiks on metadoon. Nii nikotiini kui alkoholi tarvitamine tõusis Narvas järsult kõrgete näitajateni reedel ja laupäeval.

„Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2021. aasta Tartu ja Narva reoveeuuringu näitajad viitavad vajadusele töötada välja meelelahutuskohtades ja ööelus uimastite tarvitamisega kaasnevate ohtude vähendamise meetmed. Uimastite tarvitamine või nendega eksperimenteerimine on sageli noorte üks eluetapp, millest vanemaks saades välja kasvatakse. Igasuguse uimastite tarvitamisega kaasnevad ohud ning tagajärjeks võivad olla mitmeid terviseprobleemid, füüsilised ja vaimsed traumad ning äärmisel juhul ka inimese surm. Üheks viisiks, kuidas uimastite tarvitamise periood turvalisemalt üle elada, on kujundada tarvitamise keskkond ohutumaks ja tegeleda kahjude vähendamisega, mis aitab inimestel vähem riskeerivalt käituda. Siiani oleme Eestis keskendunud peamiselt juba sõltuvuses olevate inimeste abistamisele, pakkudes neile nii ravi kui ka nõustamist. Peame rohkem tähelepanu pöörama nendele, kes tarvitavad meelelahutuslikul eesmärgil ja ei ole veel sõltuvuses, et hoida ära probleemide teke või süvenemine,“ kommenteeris Abel-Ollo.

Tartu ja Narva linna reoveeuuring uimastite jääkide suhtes viidi läbi 2021. aasta sügisel. Mõlema piirkonna reoveest analüüsiti narkootikumide, alkoholi ja tubaka metaboolseid ehk läbi ainevahetuse tekkivaid jääke. Uimastite jäägid, mis on reovette sattunud inimese organismi läbimata, analüüsi tulemusi ei mõjuta.

Uimastijääkide leidude reoveeuuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on Tervise Arengu Instituut (TAI). Uuringu koostööpartneriteks veeproovide kogumisel olid koostööpartneriks AS Tartu Veevärk ja AS Narva Vesi reoveepuhastusjaam. Reoveeproovide analüüsimudeli väljatöötamisel ja analüüsi tegemisel on TAI koostööpartner Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

Selle metoodikaga uuringut on Eestis eelnevalt läbi viidud kahel korral: 2019 Tallinnas ja 2020. aastal Tallinnas ja Pärnus. Uuring põhineb üle-euroopalisel SCORE protokollil, mille alusel reoveeproovide kogumine toimub aastas ühe nädala jooksul. Tartus ja Narvas koguti reoveeproovid ajaperioodil 07.−13. september.

Võrreldes 2020. aasta reoveeuuringu toimumise ajaga ei olnud 2021. aasta uuringuperioodil Eestis ulatuslikke koroonapandeemia piiranguid. Üritustele oli võimalik pääseda kas vaktsineerimistõendi või negatiivse PCR/kiirtesti alusel. Maskikandmise kohustus oli ainult avalikes keskkondades, kus ei kontrollitud vaktsineerimispassi olemasolu või koroonatesti negatiivset tulemust. Puudusid ka ööelu mõjutavad ajalised piirangud.