Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti õpilaste kasvu uuring (COSI)

Euroopa laste rasvumise seireuuringuga (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative ehk COSI) kogutakse kolmeaastase intervalliga 6–9-aastaste laste antropomeetrilisi andmeid.

COSI on WHO Euroopa Regionaalbüroo algatus, et saada täpne ülevaade rasvumise epideemia arengust ja töötada välja vastumeetmed ülemäärase kehakaalu kasvutrendi peatamiseks ja tagasipööramiseks.

Eestis kogutavad andmed laste ülemäärase kehakaalu kohta on seni olnud agregeeritud kujul ja ei võimalda üksikasjalikumat analüüsimist, mistõttu liitus 2015/16. õppeaastal COSI algatusega ka Eesti, alustades Eesti õpilaste kasvu uuringuid.

Esimesel uuringuaastal kuulusid valimisse kõik Eesti üldhariduskoolide 1. klasside õpilased. Teisel, 2018/19. õppeaastal toimunud uuringus kaasati 1. klassidele lisaks ka 4. klassi ning kolmandasse, 2021/22. õppeaasta uuringusse kaasati ka 7. klassi õpilased. See võimaldab jälgida muutusi samade koolide samade klasside õpilaste kasvus aja jooksul.

Mida me uurime?

  • antropomeetrilised näitajad (pikkus, kehamass, talje- ja puusaümbermõõt)
  • söömisharjumused (hommikusöögi söömine, erisuguste toitude ja jookide tarbimine)
  • liikumisharjumused (koolis käimise viis, liikumisega seotud huviringides osalemine, aktiivne mängimine, ekraaniaeg, koolitöödele ja lugemisele kulunud aeg, uneaeg)
  • koolitee turvalisus lapsevanema ja kooli hinnangul
  • esimese eluaasta andmed (sünnikaal, sündimise ajalisus, rinnapiimaga toitmine)
  • sotsiaal-majanduslik olukord (kodune keel, leibkonna koosseis, vanemate haridus ja tööhõive, leibkonna majanduslik olukord)
  • vanemate tervis (vanemate kehamassiindeks, krooniliste terviseseisundite esinemine)
  • koolikeskkonna tegurid (liikumisvõimaluste olemasolu, huviringide korraldamine, koolis pakutav söök ja jook, toitumisõpetus, tervist edendavad algatused)

Vaata küsimustikke uuringu raportist.

Kui sageli toimub?

Uuringut tehakse iga kolme aasta tagant alates 2015/2016. õppeaastast. 2021/2022. õppeaasta uuringu tulemused avaldame 2023. aastal.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Uuringut viiakse ellu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all enamikus Euroopa riikides. Esimene COSI andmete kogumise voor toimus 2007/2008. õppeaastal, Eesti liitus 2015/2016. õppeaastal. Praeguseks on uuringus osalenud enam kui 300 000 last 40 riigist.

COSI seire info WHO veebilehel

Tulemused ja publikatsioonid

Andmetabelid on avaldatud tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

2018/2019. õppeaasta uuring

2015/2016. õppeaasta uuring

Teadusartiklid

Rahvusvahelised COSI publikatsioonid

Eesti andmeid hõlmavad teadusartiklid:

  • Spinelli A, Buoncristiano M, Nardone P, Starc G, Hejgaard T, Júlíusson PB et al. Thinness, overweight, and obesity in 6- to 9-year-old children from 36 countries: The World Health Organization European Childhood Obesity Surveillance Initiative-COSI 2015–2017. Obes Rev. 2021 Jul 7. doi: 10.1111/obr.13214.
  • Whiting S, Buoncristiano M, Gelius P, Abu-Omar K, Pattinson M, Hyska J et al. Physical activity, screen time and sleep duration of children aged 69 years in 25 countries: an analysis within the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI 2015/2017. Obesity Facts 2020.