Liigu edasi põhisisu juurde

Valmib esimene terviklik ülevaade Eesti elanike vaimsest tervisest

Uudis

Tervise Arengu Instituut (TAI) koos Tartu Ülikooliga viib läbi Eesti elanike seas uuringu, mille tulemusena valmib ülevaade Eesti rahvastiku vaimse tervise olukorrast ja tuvastatud kriisimõjudest. Samuti antakse soovitused haavatavate rühmade vaimse tervise olukorra leevendamiseks kriisiolukorras.

„Vaimne ja füüsiline tervis on omavahel tihedalt seotud. Kui füüsilise tervise kohta on Eestis palju uuritud, siis seni puudusid põhjalikud uuringud vaimse tervise kohta. Omades ülevaadet olukorrast, on riigil võimalik edaspidi ka luua vajalikke tugiteenuseid ja pöörata rohkem tähelepanu vaimse tervisega seotud murede ennetamisele,“ selgitas uuringukonsortsiumi juht Kenn Konstabel.

Uuring käsitleb psühholoogilise heaolu ning vaimse tervise probleemide, näiteks ärevus, depressioon, liigne stress, levimust elanikkonnas, samuti levimuse muutusi ning leevendavate teenuste, sh veebipõhiste sekkumiste kasutamist. Andmestiku põhjal selgub ka, millised elanikkonna grupid on vaimse tervise probleemide suhtes eriti haavatavad, sealhulgas COVID-19 kriisi ajal.

Ettevalmistused uuringu läbiviimiseks on käimas ning juba sel aastal kutsutakse 20 000 inimest osalema. Uuring hõlmab suure rahvastikupõhise valimiga vaimse tervise longituudset küsitlusuuringut, mis viiakse läbi kolmes laines, et kaardistada aasta jooksul toimuvaid muutusi. Küsitluse sihtrühm on vähemalt 15-aastased Eesti elanikud. Küsitlusuuringu tulemusi analüüsitakse käsikäes riiklikest registritest pärinevate andmetega. Kriisieelse olukorraga võrdlemiseks korraldatakse järeluuringud kolmes varem uuritud kohordis.

Uuringu tulemused valmivad 2022. aasta veebruariks ning aitavad kaasa riikliku vaimse tervise monitooringusüsteemi planeerimisele. Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri RITA tegevuse 1 vahenditest.