Liigu edasi põhisisu juurde

Kuidas aitab soola vähendamine ennetada südame- ja veresoonkonna haigusi?

Arvamus

Möödunud nädalal avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) aruanne ülemaailmselt soola tarbimise vähendamise kohta toob taaskord välja probleemid, mis on seotud soola ülemäärase tarbimisega ja pakub välja võimalikud viisid probleemi lahendamisele kaasa aitamiseks. Soola tarbimise vähendamise vajadus on igati aktuaalne ka Eestis.

Tervise Arengu Instituudi teadlaste 2021–2022 aastal ellu viidud Eesti rahvastiku soola tarbimise uuringu kohaselt tarbis Eesti mees vanuses 25–64 keskmiselt 12,2 g ja naine keskmiselt 8,1 g soola päevas, arvutatuna 24 tunni jooksul eritunud uriini alusel. Kokku ületas WHO soovitust (<5 g soola päevas) 96,6% meeste ja 85,3% naiste soola tarbimine, mis kujutab endast olulist riikliku rahvatervishoiu probleemi.

Naatriumi vähendamisega oma toidus on võimalik tõhusalt ennetada südame- ja veresoonkonna haigusi ja vähendada nendega kaasnevaid tervishoiukulusid. WHO soovitab vähendada toitudes naatriumisisaldust (sealhulgas keedusoolasisaldust); aidata tarbijatel pakendi esikülje märgistamise kaudu valida madalama naatriumisisaldusega tooteid; viia ellu meediakampaaniaid tarbijate teadlikkuse parandamiseks ja rakendada poliitikaid naatriumisisalduse vähendamiseks valmistoidus.

Keskmiselt tarbitakse maailmas 4310 mg naatriumi päevas (10,78 g soola päevas), mis ületab tunduvalt füsioloogilist vajadust ja on üle kahe korra suurem WHO soovitusest. WHO soovitus täisealistele on mitte ületada 2000 mg naatriumi saadavust päevas (vastab <5 g soolale).

Hinnanguliselt on igal aastal kogu maailmas 1,89 miljonit surmajuhtumit seotud naatriumi liigse  tarbimisega, eelkõige tingituna kõrge vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste kujunemisest. WHO arvutuste kohaselt võiks Euroopas naatriumi tarbimise vähendamisega hoida 2025. ja 2030. aastaks ära vastavalt 300 000 ja 0,9 miljonit südame-veresoonkonna haigustest põhjustatud surmajuhtumit, samas kui ülemaailmselt ulatuks see number aastal 2030 seitsme miljoni elu päästmiseni. Ka Eestis saaks soolatarbimist vähendades säästa igal aastal sadu elusid, mistõttu on oluline pingutada järjepidevalt, et saavutada soovitud muudatused.

WHO aruanne võtab kokku andmed naatriumi tarbimise ja selle vähendamise meetmete kohta 194 WHO liikmesriigis, nendest 79% (n = 154) on poliitikate ja meetmete rakendamisega algust teinud. Enim on leidnud kasutust meediakampaaniate elluviimine ja toiduaine reformuleerimine ehk toidu koostise parandamine sealhulgas soolasisalduse vähendamiseks. Ka Eestis on toidu reformuleerimine päevakorras ja jätkata tuleb tervisedenduslikku tööd.

WHO soovitused soola tarbimise vähendamise eesmärkide saavutamiseks hõlmavad nii vabatahtlike kui ka kohustuslike meetmete rakendamist:

• maksimaalsed naatriumisisalduse piirmäärad toiduainetes;

• tervisliku ja tasakaalustatud toidu hanke- ja teenuse pakkumise poliitika;

• toitumisalane märgistus;

• turunduspiirangud;

• fiskaalpoliitilised muudatused.

WHO uuringu kohta saab täpsemalt lugeda WHO kodulehelt.

Anu Aaspõllu arvamuslugu ilmus 15. märtsil 2023 portaalis Meditsiiniuudised.

Anu Aaspõllu