Skip to content

HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus: pilootuuring

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Emakakaelavähi sõeluuringus viime läbi HPV kodutestimise pilootuuringu, mille käigus pakume sõeluuringu sihtrühma naistele võimalust teha HPV test ise kodus. Pilootuuringu abil saame hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana ja kuidas oleks seda kõige parem läbi viia.

Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus ehk HPV (Human Papilloma Virus). Alates 2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel HPV uuring, mis näitab, kas naise emakakaela rakkudes esineb viiruse vähki põhjustavaid alatüüpe.

Emakakaelavähki on võimalik sõeluuringu abil ennetada, kuid Eestis osaleb sõeluuringus vaid alla poole kutsututest. Seetõttu otsime viise sõeluuringu osalusmäära kasvatamiseks. Tavapäraselt viiakse sõeluuringuid läbi tervishoiuasutuses. HPV kodutest on mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks. Kodutestimine on efektiivne emakakaelavähi riski hindamise meetod, mis võimaldab igal naisel juhendi abil võtta proovi privaatselt ja mugavalt talle sobival ajal ja kohas. Kodutestimise kasusid näitas ka eeluuring, mille viisime läbi 2020. aastal.

Kuidas uurime?

Sel aastal sõeluuringusse kutsutud naistest, kes meile teadaolevalt ei ole veel uuringus osalenud, valitakse pilootuuringusse juhuvaliku alusel 26 000 naist üle Eesti. Pilootuuringusse sattunud naistele pakutakse võimalust valida, kas anda proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha HPV-kodutest. Kodutesti valik on vabatahtlik ja naistele ei kaasne kulusid.

Ülejäänud naised saavad tavapärase sõeluuringu korduskutse juhul, kui nad ei ole veel sõeluuringus osalenud. 2021. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991.

Pilootuuringus osalejad on omakorda jagatud kahte rühma, kes saavad proovivõtukomplekti kahel erineval viisil:

  1. Pooltele saadetakse kodusele aadressile HPV kodutesti proovivõtukomplekt, milles sisaldub proovivõtuvahend, juhend proovi võtmiseks, küsimustik ja eelmakstud tagastusümbrik;
  2. Pooltele pakutakse võimalust proovivõtukomplekt tasuta tellida internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu.

Naistel palutakse võtta proov vastavalt juhendile ja postitada see hiljemalt viie päeva jooksul. Lisaks palume naistel täita lühikese küsimustiku ja saata selle koos prooviga laborisse. Laboris tehakse kindlaks, kas naisel esineb nakkus HPV kõrge riski alatüüpidega.

Mida uurime?

  • Võrdleme sõeluuringu osalusmäära naiste seas, kes said valida tavapärase sõeluuringuvisiidi ja HPV kodutesti vahel nende naistega, kes said üksnes tavapärase sõeluuringu korduskutse;
  • Hindame kahe erineva kodutesti viisi toimivust: kas sõeluuringu osalusmäär erineb rühmade vahel, kes said proovivõtukomplekti postiga või võimaluse tellida see veebipõhisest tellimiskeskkonnast;
  • Analüüsime kodutesti aktsepteeritavust ja proovivõtuvahendi kasutajamugavust, tuginedes küsimustiku andmetele;
  • Edaspidi saab uuringuandmeid kasutada kodutestimise kulutõhususe hindamiseks.

Uuringu ajakava

Kutsete saatmine Testi ja ankeedi tagastamine Esialgsed tulemused
august kuni oktoober 2021 kuni 31. detsember 2021 2022 a I kvartal

Sõeluuringute info Haigekassa veebis

Loe lähemalt

Tervishoiutöötajale

Kodutesti teostatavuse uuringu (2020-2021) kokkuvõte

Sõeluuringus osalejale