Liigu edasi põhisisu juurde

Koolitused hooldus-, lapsendaja- ja eestkosteperedele

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist viidi lastekaitsetöötajate ja asendushoolduse valdkonna koolitused Tervise Arengu Instituudist (TAI) üle Sotsiaalkindlustusametisse.

Sotsiaalkindlustusamet pakub täisteenust, kuhu kuuluvad laiapõhjalisele ennetustööle lisaks ka asendushoolduse valdkonna töötajate koolitused ja ka teisest vanemast sündinud laste perede nõustamine. 

Kontaktid leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

PRIDE-i eelkoolitus

Perel, kes on valmis pakkuma hoolt, tuge ja armastust teistest vanematest sündinud lapsele oma kodus, on võimalik hakata hoolduspereks, eestkostepereks või laps lapsendada.

Kasupereks saamine on tähtis otsus, mis vajab põhjalikku läbikaalumist. Pere vajab ettevalmistust, et olla teadlik, mida tähendab sünniperest ilma jäänud lapse kasvatamine ja toetamine. Üheks oluliseks pere ettevalmistamise ja hindamise protsessi osaks on PRIDE-i eelkoolitus.

PRIDE-i eelkoolitus koosneb 9 õppusest, iseseisvast tööst, perekülastusest ja kooshindamise kohtumisest ning kestab kokku 58 akadeemilist tundi.

Kuidas koolitusele pääseb?

Uuri kasupereks saamise kohta
tarkvanem.ee

Koolitusele suunab pere Sotsiaalkindlustusameti või kohaliku omavalitsuse spetsialist. Spetsialist viib esmalt ellu nõustamise, mille käigus selgitab hoolduspereks saamise võimalusi, tingimusi ning annab infot andmete ja dokumentide kohta, mida hoolduspereks saada soovija kogub ja Sotsiaalkindlustusametile esitab. Samuti informeerib toimingutest, mida hoolduspere hindamise käigus ellu viiakse.

 

PRIDE-i supervisioon

Aasta kuni kahe jooksul pärast PRIDE-i eelkoolituse läbimist korraldatakse peredele lisaks kuni viis supervisioonikohtumist (mahus kuni 20 akad t). Supervisiooni pakutakse enamasti siis, kui lapsed on peredesse jõudnud.

Supervisiooni eesmärk on käsitleda perre tulnud lapse kasvatamisega tekkinud küsimusi ja keerukaid olukordi, tuge saavad ka need vanemad, kes lapsi oma perre ootavad. Supervisioonil saab rääkida oma rõõmudest ja muredest ning koolitajad jagavad infot selle kohta, kust saab vajaduse korral tuge ja abi.

Tervise Arengu Instituut võtab PRIDE-i eelkoolituse läbinud peredega otse ühendust ja annab infot supervisiooni toimumise kohta.

PRIDE-i põhikoolitused

PRIDE-i põhikoolituse eesmärk on pakkuda tuge ja enesearenguvõimalust peredele, kus juba kasvavad teistest vanematest sündinud lapsed. Koolitused on praktilise suunitlusega ning osalejatel on aega teemade üle arutlemiseks.

Pered ei pea läbima kõiki mooduleid, vaid võivad valida vastavalt enda ja pere vajadusele koolitusteemad, millel osaleda soovivad:

  • Teismelise mõistmine ja toetamine 24 akad t
  • Lapse vaimne tervis 33 akad t
  • Positiivne vanemlus 24 akad t
  • Lapse areng ja kiindumus 24 akad t
  • Väärkoheldud lapse toetamine 16 akad t
  • Lapse päritolu toetamine 16 akad t
  • Peres olemasolevate laste toetamine uue lapse perre lisandumisel 33 akad t
  • Vanema toimetuleku toetamine 16 akad t

Põhikoolituste korraldus

Koolitused toimuvad laupäeviti (8 akadeemilist tundi) või argipäeva õhtutel (4 akadeemilise tunni kaupa). Vajaduse korral tagab TAI perele lapsehoiu.

ESFi logo

PRIDE-i koolitusi viiakse ellu meetme TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.