Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine

Uuringu peamine eesmärk on saada ülevaade 18–79-aastaste Eesti elanike seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Samuti selgitada välja HIVi ja seksuaalsel teel levivate nakkustega seotud terviseteenuste kasutamine. Uuringuga hinnatakse ka HIVi levikuteedega seotud teadmiste taset ja suhtumist nakatunud inimestesse.

Andmete kogumine ja analüüs aitab teha paremaid otsuseid Eesti elanikkonna seksuaaltervise parandamiseks. Andmete põhjal on võimalik tõhusamalt planeerida seksuaaltervisega seotud teenuseid ning vähendada inimeste haigestumist.

Mida me uurime?

Teemad, mille kohta andmeid kogume:

 • seksuaaleluga alustamine
 • seksuaalelu viimase 12 kuu jooksul (erinevad partneritüübid, seksimisviisid, kondoomi kasutamine erinevate partnerite ja seksimisviiside korral, kondoomi kasutamata jätmise põhjused)
 • viimane seksuaalvahekord ja viimane seksuaalpartner (seksimisviisid, kondoomi kasutamine, paralleelsed suhted, kuulumine mõnda riskirühma)
 • samasooliste seksuaalsuhted
 • seksuaalsuhted välismaal ja välismaalastega
 • seksuaalsuhted prostitutsiooni kaasatutega
 • rahulolu seksuaaleluga ja seksuaaltervisega
 • HIV-testimine, enda hinnang tõenäosusele nakatuda HIVi
 • elu jooksul diagnoositud seksuaalsel teel levivad infektsioonid
 • teadmised seoses HIVi levikuteedega
 • suhtumine HIVi nakatunud inimestesse ja HIViga seotud uskumused
 • kondoomi kasutamisega seotud hoiakud

Taustainfona kogutakse sotsiaal-demograafilised andmed (sugu, vanus, haridus, elukoht, sotsiaalne staatus, leibkonna suurus ning majanduslik olukord, perekonnaseis, abielude/kooselude kestus ja arv ning hinnang religiooniga seotud tõekspidamiste olulisusele), üldise ja vaimse tervisega seotud andmed, sõltuvusainete (põhjalikumalt alkohol ja narkootikumid) tarvitamisega seotud andmed.

Ankeedid:

TESKU ankeet eesti k (pdf, 1005.34 KB)
TESKU ankeet vene k (pdf, 1.09 MB)
TESKU ankeet ingl k (pdf, 1 MB)

Kui sageli toimub?

Uuringut plaanitakse korraldada iga kümne aasta tagant.

Esimene uuring toimus 2017. aastal, järgmine uuring on kavas 2027. aastal

Tulemused ja publikatsioonid