Skip to content

Sotsiaaltöö sündmuste kalender

Ootame infot sündmuste ja koolituste kohta meiliaadressil ajakiri@tai.ee.

NB! Riigis kehtestatud piirangute tõttu võib info kontaktõppega sündmuste ja koolituste kohta muutuda.


15. juunil Tartu kontserdimajas Sotsiaalvaldkonna töötajate pidulik tunnustamine

15.–18. juunini EASSW ja Tallinna Ülikooli konverents Sotsiaaltöö hariduse valmisolek ebakindlatel aegadel 

21.–22. septembril Tallinnas konverents sotsiaalala praktikutele, juhtidele, arendajatele ja taastujatele Taastumise toetamise võimalused


Kevadel ja sügisel

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond kutsub haridus- ja/või sotsiaalasutuste töötajaid osalema taastavates aruteluringides, info: taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalkindlustusamet kutsub kandideerima juunis algavasse riiklikku perelepitajate koolitusprogrammi

Tasuta kursused täiskasvanutele kõrg- ja kutsekoolides

Kevadel 2021 veebis kolmepäevased Vaimse tervise esmaabi koolitused (kuupäevad lisatakse jooksvalt)

Avatud on registreerimine Tallinna Ülikooli arenguprogrammi Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine uutesse moodulitesse sügisel 2021 ja kevadel 2022, samuti vanemaealiste huvikaitse tegevuste Tulemusliku elluviimise töötubadesse sügisel 2021

Avatud on registreerimine kolmepäevasele täienduskoolitusele erihoolekande tegevusjuhendajatele Toimetulek agressiivse käitumisega (esimesed kaks päeva veebis, kolmas päev kontaktõppena pärast piirangute leevendamist) kevadel 2021

Kuni juunini veebis ja Tallinnas Ivika Mägi autismikooli koolitused

2021. aastal veebis Vaimse tervise töötoad sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele

Juunis 2022 Eestis ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) Euroopa kongress 7.–11. juunil 2021 Milanos

Koolitused multidistsiplinaarsetele võrgustikele „Koostöös lapse heaks” 2021. aastal Pärnus, Otepääl, Kadrinas ja Türil. Info: liit@lastekaitseliit.ee

Mai

11. mail veebikoolitus KOV, lähedane ja dementsus – kõik koos, ühes voos

12. mail Tartus koolitus Hooldustöötaja ergonoomika edasijõudnutele – üksinda tegutsemine (grupp on täis)

12. mail veebis Taastava õiguse infoseminar suunajatele

13. mail Tartus koolitus Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coaching'u liiki

13.–28. maini Tallinnas koolitus Visuaalkunsti ja savitöö rakendamine tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel

14. mail Tallinnas seminar „Samal poolel – lapse poolel” (alateema meedia ja lastekaitse), info liit@lastekaitseliit.ee

17.–20. maini e-kursus Näpunäiteid töötamisel koduhoolduses ja hooldekodus (grupp on täis)

18. mail Tartus koolitus Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

18.–21. mail Tallinnas 16 ISSA konverents IKT sotsiaalkindlustuses

19. mail e-mõttetalgud Psühhiaater ja patsient – võimalusi paremaks partnerluseks

21. mail veebikoolitus Parkinsonismist spetsialistidele

25.–26. maini Tartus koolitus asendushoolduse ja lastekaitsetöötajatele Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

26. maist 30. juunini Pärnus koolitus Arvuti jätkuõpe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele koos veebipõhiste keskkondade kasutamisega

27. mail Tallinnas Vaimse tervise konverents 2021

28. mail Kohtla-Järvel venekeelne koolitus Tööstress ja toimetuleku strateegiad

Alates juunist

1. juunil heategevuslik Pardiralli vähihaigete laste toetuseks

17. juunist 17. septembrini Tartus Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

15. juunil Tartus Sotsiaalalatöötajate pidulik tunnustamisüritus

15.–18. juunil koostöös Tallinna Ülikooliga virtuaalne Euroopa konverents Innovatsioon ja vastupidavus: sotsiaaltööalase hariduse valmisolek ebakindlatel aegadel

13.–14. augustil Paides Arvamusfestival

24.–25. augustil Remnikul „Lastekaitsetöötajate suvekool”(info täpsustub)

16. augustil Tartus koolitus Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

30. augustist 27. septembrini Jõhvis koolitus lastekaitsetöötajatele Räägime lastest

Sügisel Tartus koolitus Hooldustöötaja arvutikasutus digiajastul

Sügisel Haapsalus koolitus Sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja baasdigioskused

7. septembrist 9. novembrini Pärnus koolitus Google võimaluste kasutamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas

9. septembrist 7. oktoobrini kontakt- või veebikoolitus (täpsustamisel) lastekaitsetöötajatele Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

14. septembrist 19. oktoobrini Haapsalus koolitus Digitaalsed töövahendid tegevusjuhendajale ja lapsehoidjale

15. septembrist 29. novembrini veebikoolitus asendushoolduse ja lastekaitsetöötajatele Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

21.–22. septembril EPRÜ, CARe jt partnerite konverents Taastumise toetamise võimalused

29. septembrist 1. oktoobrini Tallinnas Euroopa Ennetusuuringute Ühingu aastakonverents

Kalendrid

Terviseinfo.ee

ESF TAT tasuta kursused täiskasvanutele

Luwi koolituskeskuse/koolituskeskuse Reiting koolitused tegevusjuhendajatele, hooldustöötajatele, kogemusnõustajatele, tugiisikutele, asenduskodutöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet

Eesti Töötukassa

Haridus- ja noorteamet

Mitteformaalne.ee

Tallinna Ülikooli sündmused ja täienduskoolitused

Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna koolitused

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Pärnu Kutsehariduskeskus

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Valgamaa Kutseõppekeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Koolitus.edu.ee

Herta Eesti

E-koolitused

Haldusakti koostamise koolitus sotsiaaltöö ametnikele (Salvestised ja slaidid)

Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele (koolitusmaterjalid)

Lapsesõbraliku tervishoiu videoloeng

E-kursus Hooldekodude töökorraldus eriolukorras (COVID-19)

Eakatevastase vägivalla teemaline e-kursus

Tartu Ülikooli e-loengud

Tallinna ülikooli e-koolitused ja loengud

MTÜ Elu Dementsusega videoloengud

Kampaaniad

Kodanikualgatusena sündinud PAI kampaaniaga kogutakse annetusi, et COVID-19 kriisist kurnatud õed ja hooldustöötajad saaksid võtta aja maha tööst ja muredest.

Sotsiaalministeeriumi avaldab alates 5. aprillist kuni jaanipäevani 10-osalise minivideote sarja „Võrdsem Eesti”, kutsudes sellega ära tundma ebavõrdsust ja vägivalda ning sellele ka reageerima ja abi otsima

TAI juhib kampaaniaga „Kus on sinu piir” inimeste tähelepanu sellele, et alkohol mõjutab elu ja tervist.

Toimunud sündmuste materjalid

31. märtsil sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse seminar Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes (slaidid)

12., 15. ja 17. märtsil Eesti riigi puuetega inimeste konventsiooni täitmise raporti kaitsmine ÜRO puuetega inimeste komitees (videosalvestised)

11. märtsil Tallinna Ülikooli rohepöörde foorum – Heaolu jätkusuutliku arengu kontekstis (videosalvestis)

9. veebruaril Turvalise interneti päev (erinevad materjalid)

2. veebruaril Patsiendikooli loeng Terviseandmed Teie tervise heaks (videosalvestis)

21. jaanuaril sotsiaalkindlustusameti veebiteabepäev Covid-19 ja vaktsineerimine (vene keeles)

15. jaanuaril veebis konverents Ränne kui võimalus ja väljakutse Eesti ühiskonnale ja koolile (videosalvestis)