Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti terviseuuring

Esindusliku valimiga regulaarselt toimuv Eesti terviseuuring annab teadmisi Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise ja toimetuleku kohta. Küsitletakse 15-aastaseid ja vanemad Eesti elanikke.

Kogutud andmeid kasutatakse rahvastiku terviseseisundi prognoosides, inimeste tervise, tervisekäitumise, sotsiaalse toimetuleku ja abivajaduse hindamiseks.

Erisuguste uuringulainete andmed aitavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises, samuti pakuvad võimalust suunata teaduspõhiselt tervisepoliitikat ning võrrelda Eesti inimeste tervist teiste Euroopa riikidega. Euroopa terviseuuringuga kogutakse andmeid European Core Health Indicators (ECHI) indikaatorite jaoks, mida on võimalik saada vaid rahvastikupõhiste küsitlusuuringute abil.

Teemad

  • kroonilised haigused ja vigastused
  • vaimne tervis ja emotsionaalne enesetunne
  • funktsionaalsed piirangud
  • arstiabi kasutamine ja haiglaravil viibimine
  • ravimite kasutamine
  • tervisekäitumine

Eri uuringuaastate küsimustike põhiosad on samad, kuid küsimuste koosseis muutub mõnevõrra. Küsimused on näha uuringulainete ankeetidest.

Regulaarsus

Esimene terviseuuring tehti 1996. aastal, järgmised aastatel 2006, 2014 ja 2019. Järgmine uuringulaine toimub aastal 2025.

Rahvusvahelisus

  • Uuring on osa Euroopa terviseuuringust (European Health Interview Survey (EHIS)).

Tulemused ja publikatsioonid

2006. aasta uuring

  • Venekeelsed ankeedid ja ning küsitlusjuhend
  • Meeste ankeedi tõlge inglise keelde: