Liigu edasi põhisisu juurde

Tervisedenduse konverents 2019: Kuidas loome tervist toetavat keskkonda

Konverents

Inimeste tervist, arengut, käitumist ja valikuvõimalusi mõjutab ümbritsev elukeskkond – füüsiline, vaimne, sotsiaalne, digitaalne, aga ka majanduslik ja poliitiline. Kui teatud aspektidest, nagu füüsilise keskkonna ohutusest ja vigastuste ennetamisest on üsna palju räägitud, siis seda, kuidas keskkond mõjutab näiteks inimeste käitumist ja aju või kuidas ruumikujundus ja disain mõjutavad tervist, on vähem käsitletud.

 

Kuidas jõuda selleni, et keskkond kodus, lasteaias, koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast?

Asukoht
Sihtrühm
Maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude ja -komisjonide liikmed, sotsiaal- ja hoolekandetöötajad, tervishoiutöötajad, kõrg- ja ülikoolide töötajad ja tudengid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajad, meedia esindajad.
Keel
eesti ja inglise keel
Kava

KONVERENTSI JÄRELFILM 

 

9.30–10.30 Registreerumine, kerge hommikueine
 

10.30–12.30 AVASESSIOON
 

                   Päeva juhib Kristo Elias

 

10.30–10.40 Avasõnad

                   Tanel Kiik, sotsiaalminister

                   Rain Laane, Eesti Haigekassa juhatuse esimees

 

10.40–11.00 Keskkonna mõju inimese tervisele (ettekanne)

                   Prof Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut
 

11.00–11.20 Kuidas ümbritsev keskkond meie käitumist kujundab? (ettekanne)

                   Heidi Reinson, KantarEmor, käitumisteaduste juhtekspert
 

11.20–12.00 Tervist toetav ruumiline planeerimine kohalikus omavalitsuses (ettekanne)

                   Dr. Laurence Carmichael, WHO Tervislike linnakeskkondade koostöökeskus, Arhitektuuri ja keskkonnaehituse
                   osakond, Lääne-Inglismaa Ülikool


12.00–12.20 Õpilaste tervist mõjutav keskkond. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2018 (ettekanne)

                   Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituut, tervise ja heaolu edendamise keskuse juht
 

12.20–12.30 Aasta tervisesõbra auhindade üleandmine
 

12.30–13.30 Lõuna
 

13.30–15.00 PARALLEELSESSIOONID

 

I Liikumist ja söömist mõjutav keskkond kodus, lasteaias ja koolis
 

                       Sessiooni juhib Urmo Reitav, haridusuuendaja

 

Lasteaedade liikumisuuringu tulemuste tutvustus läbi keskkonna prisma (ettekanne)

Alice Haav, Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist

 

Hea praktika näide: Tallinna 32. Keskkooli Spordivaim - üle keha ja mõistuse (ettekanne)

Meelis Raiend, Tallinna 32. Keskkooli spordijuht ja kooli vilistlane Johan Pastarus

 

Hea praktika näide: Tervise, heaolu ja koostöö edendamine Tallinna Meelespea lasteaias (ettekanne)

Jaanika Reinik, õpetaja ja Anneli Lõokene, liikumisõpetaja

 

Vanemate ja kodukeskkonna mõju laste toitumis- ja liikumisharjumustele (ettekanne)

                        Ailen Suurtee, SA Tallinna Lastehaigla ja MTÜ Peaasjad kliiniline psühholoog

 

 

II Töökeskkond – psühhosotsiaalsed riskid, tööstress ja selle ennetamine (ettekanne)

 

                       Sessiooni ja arutelu juhib Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.


                       Paneelis osalevad töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja järelevalve osakonna juhtaja Silja Soon.

                       

                       Vaatleme kolme erinevat töökeskkonna psühhosotsiaalse ohuteguri mõjust tingitud olukorda töötaja, tööandja

                       ja tööinspektori vaates.

                       Iga loo lõpus saavad osalejad avaldada oma arvamust, esitada küsimusi ning teha ettepanekuid, kuidas

                       nemad olukorra lahendaksid või mida sellise olukorra ennetamiseks teha saaksid.

 

 

III Simulatsioonimäng „Elukeskkonna planeerimine“ (HPP projekt) (ettekanne)
 

                       Mängu juhib Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži projektijuht Kairi Märk                    

                       

                       Sessioonil seatakse fookusesse füüsiline elukeskkond ning terviseteadlikkus.

 

                       Läbi simulatsioonimängu antakse osalejatel võimalus keskkonna teemadel kaasa rääkida ning uute lahenduste

                       otsinguil mõtteid vahetada.  

                       

                       Simulatsiooni tulemusena luuakse mitu erinevat elukeskkonna plaani, mida mängu lõpus

                       kommenteerivad linnaplaneerimise vaatest Elo Kiivet ning tervisedenduse seisukohalt Liis Kesa.

 

                       Rohkem infot mängu kohta leiate siit.
 

                       Sessioon viiakse läbi eesti ja inglise keeles.

 

 

IV Võimalused elukeskkonna kujundamisel – tervisliku toitumise soodustamine (ettekanne)

 

                        Sessiooni juhib Anu Aaspõllu, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna vanemteadur.

 

                        Sessiooni eesmärk on leida üheskoos lahendusi, et muuta inimesi igapäevaselt ümbritsevaid keskkondi

                        tasakaalustatud ja mitmekesist toitumist soodustavamaks.

 

                        Laudkondades arutletakse erinevate keskkondade näidetel, mis on praegu hästi ja mida saaks veel

                        paremaks teha.

 

                        Mõned näited tervist toetavatest valikutest on tervislik toiduahel tootjalt tarbijani, tervisliku toiduvaliku

                        propageerimine, toidu koostise ja töötluse hindamine, tervislike toodete vabatahtlik märgistamine,

                        toidutoodete paigutus kaupluses, toidu hinnastamine toetamaks tervislikke valikuid, puu- ja köögiviljade

                        pakkumine töötajatele töökohal.

 

 

V Andmed kohalike omavalitsuste teenistuses – vajadused ja võimalused (ettekanne)

                       

                        Sessiooni juhib Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar.

 

                        Sessioon keskendub sellele, kuidas kohalikus omavalitsuses edukalt tervisepoliitikat kujundada, kuidas

                        kasutada olemasolevaid andmeid ja mida on täiendavalt vaja.

                        Laudkondades arutletakse tervisepoliitika valikute ja prioriteetide seadmise üle ühe Lõuna-Eesti piirkonna       

                        andmestiku näitel.

 

 

VI Psühhosotsiaalne keskkond, sõltuvused ja tervis (HPP projekt) (ettekanne)
 

                        Sessiooni avab ja juhib Haapsalu kolledži Tervisejuhi õppekava kuraator Hele Leek-Ambur.

    

                        Ettekannetega antakse ülevaade psühhosotsiaalse keskkonna mõjust vaimsele tervisele, keskendutakse     

                        sõltuvuskäitumisele ning tervise eest seismisele.

 

                        Sõltuvuste osas teeb ettekande psühholoog ja koolitaja Indrek Linnuste.

 

                        Vaimse tervise teemale keskendub Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur ja 
                        sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

 

15.00–15.30 Paus
 

15.30–16.30 LÕPUSESSIOON
 

15.30–16.20 Paneelarutelu: Tervist toetav keskkond aastal 2030
 

16.20–16.30 Kokkuvõte

 
 

*Konverentsi korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi

Hind
Tasuta
Korraldaja
Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, HPP projekt ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.