Skip to content

Tallinn

Konverents toob Eestisse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubakateemadega tegelevad eksperdid koos kolleegidega Saksamaalt ja Iirimaalt, et rääkida WHO tubakakontrolli raamkonventsiooni täitmisest Eestis ning suitsuvaba keskkonna loomisest kõigile. Konverents on pühendatud ülemaailmsele tubakavabale päevale, mille teemaks on WHO sel aastal valinud tubakakontrolli raamkonventsiooni (The WHO Framework Convention on Tobacco Control). See on tähtsaim tubakakontrolli vahend, millega hetkel on liitunud enam kui 170 osapoolt, sealhulgas alates 2005. aastast ka Eesti.

Seminari eesmärk on:

  • arutleda tuberkuloosi, alkoholi liigtarvitamise ja teiste sotsiaalsete faktorite vahelisi seoseid Euroopas ja Eestis;
  • koostöövõimaluste parandamine tuberkuloosi raviasutuste, psühhiaatrite ja sotsiaaltöötajate vahel, et parandada tuberkuloosi ravitulemusi ja vähendada nakkuse (eriti multiresistentse tuberkuloosi) levikut;
  • kokku leppida koostöövõrgustik, et piloteerida tuberkuloosiraviga samaaegset vabatahtlikku alkoholi liigtarvitamise nõustamist (AUDIT test, motiveeriv nõustamine) ja ravi.