Liigu edasi põhisisu juurde

Tervisedenduse konverents 2015: Laste heaolu – meie ühine vastutus

Konverents

Konverentsi visuaalse kokkuvõtte leiad SIIT.

 

Tervisedenduse konverents toimub koostöös Euroopa Koolide ja Ülikoolide Tervise ja Meditsiini Ühenduse (EUSUHM) kongressiga. 4. juunil toimub EUSUHM võrgustiku XVIII kongress "Mental Wellbeing of Children and Youth – a shared responsibility" ja 5. juunil iga-aastane Eesti tervisedenduse konverents. Üritusi ühendab laste ja noorte vaimse tervisele ja heaolule keskendumine.

 

Tervisedenduse konverentsi eesmärk on jagada tõenduspõhiseid praktikaid laste ja noorte vaimse tervise edendamisest ning psüühika- ja käitumishäirete ennetamisest. Viimastel aastatel on Eesti oludele kohandatud mitmeid mujal tõendatud tulemuslikkusega praktikaid, näiteks koolides ja lasteaedades rakendatav Good Behavior Game, vanemlike oskusi arendavad programmid Incredible Years ja Efekt. Konverentsi jagame nende rakendamise kogemusi Eestist ja teistest riikidest. Järjest laiemalt leviva ennetussuunana tutvustame konverentsil veebipõhiseid noortele suunatud vaimse tervise sekkumisi. Samuti anname ülevaate laste vaimse tervise keskuste tööst ning tutvustame iga nelja aasta tagant toimuva kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu 2014. aasta tulemusi.

 

EUSUHMi kongress toimub inglise keeles ning sellel osalemine on tasuline, täpsem info: www.eusuhm2015.eu/.

Asukoht
Sihtrühm
laste ja noorte vaimse tervise edendamise ning psüühika- ja käitumishäirete ennetamisega seotud inimesed kohalikult ja riigi tasandilt, sh haridus- ja teadusasutuste töötajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajad, maakond
Keel
eesti ja inglise keel
Kava

9.30–10.30 Registreerimine, hommikueine, postritega tutvumine

 

AVASESSIOON 10.30–12.30

 

Päeva juhib ajakirjanik Kaidor Kahar

 

10.30–10.40 Avasõnad (vt videosalvestist: eesti keeles, ingliskeelse sünkroontõlkega)
Rannar Vassiljev, tervise- ja tööminister 

 

10.40–11.15 Mis töötab laste ja noorte heaolu ning vaimse tervise edendamisel? (vt videosalvestist: inglise keeles, eestikeelse sünkroontõlkega)
Professor Margaret M. Barry, Tervisedenduse uuringute alase WHO koostöökeskuse juht, Iirimaa Galway Riiklik Ülikool

 

11.15–11.50 Käitumuslikud vaktsiinid – vahendid psüühika- ja käitumishäirete ennetamiseks (vt videosalvestist: inglise keeles, eestikeelse sünkroontõlkega)
Dennis D. Embry, Ph.D, PAXIS instituudi president ja vanemteadur

 

11.50–12.15 Eesti kooliõpilaste tervise ja tervisekäitumise trendid (vt videosalvestist: eesti keeles, ingliskeelse sünkroontõlkega
Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna juhataja

 

12.15–13.30 Lõuna

 

PARALLEELSESSIOONID 13.30–15.00

 

I Veebipõhised noortele suunatud vaimse tervise sekkumised (Sessioon toimub eesti ja inglise keeles)

  • Digitaalne teraapia
    Svein Overland, kliiniline psühholoog ning Arkimedes ja SuperEgo OÜ kaasomanik

 

Kõnejuht: Daniel Soomer, psühholoog ja perenõustaja Peaasi.ee-s

 

II Vanemlikud oskused laste heaolu toetamisel (Sessioon toimub eesti ja inglise keeles)

 

Kõnejuht: Anniki Lai, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja

 

III Vaimne heaolu lasteaias ja koolis (Sessioon toimub eesti ja inglise keeles)

  • Multisüsteemse võrgustiku mõju laste vaimse heaolu kujundamisele
    Pille Liblik, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja 
  • Kiusamisest vaba lasteaed
    Merit Lage, Eesti Lastekaitse Liit

 

Kõnejuht: Pille Liblik, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja

 

IV EUSUHM Kongressi sessioon: Noortesõbralikud terviseteenused – pädevus ja integreeritus (Sessioon toimub inglise keeles)

 

15.00–15.30 Paus, stendiettekannetega tutvumine

 

LÕPUSESSIOON 15.30–17.00

 

15.30–15.50 Ülevaade laste vaimse tervise keskuste tööst (vt videosalvestist: eesti keeles, ingliskeelse sünkroontõlkega)
Anne Kleinberg, Tallinna Lastehaigla

 

15.50–16.10 Laste vaimse tervise probleemide ennetamine Norras (vt videosalvestist: inglise keeles, eestikeelse sünkroontõlkega)
Siri Gammelsæter, Incredible Years treener, Laste ja noorte vaimse tervise ja heaolu regionaalne keskus Norras

 

16.10–16.30 Tõenduspõhine sekkumine praktikas: Reykjaviki vaba aja kaart (vt videosalvestist: inglise keeles, eestikeelse sünkroontõlkega)
Gisli Arni Eggertsson, Reykjaviki linnavalitsus
Jon Sigfusson, Reykjaviki Ülikool

 

16.30–17.00 Kokkuvõte ja lõpetamine (vt videosalvestist: eesti keeles, ingliskeelse sünkroontõlkega)

Hind
tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, SA Tallinna Koolitervishoid ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esindus