Liigu edasi põhisisu juurde

HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringu täiendava meetodina: randomiseeritud pilootuuring

Uuring
Allalaadimine (PDF, 650.42 KB)

Uuringu eesmärk: hinnata HPV kodutestimise mõju riikliku emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäärale

Tulemused
•    Suurim sõeluuringus osalus saavutati (41%) oli rühmas, kus kodutest saadeti postiga koju. 
•    Veebikeskkonnast kodutesti tellimise rühmas oli sõeluuringu osalusmäär 34%. 
•    HPV kodutestimise võimaluseta rühmas oli osalusmäär ainult 28%. 
•    Kodutesti võimaluse pakkumine suurendas osalusmäära kokku keskmiselt ligi 10% võrra. 
•    Üle 95% kodutesti teinud naistest pidas kodutesti kasutamist lihtsaks ja valutuks. Üle 85% tundis ennast proovi võttes kindlalt ja pidas kodutestimist mugavamaks kui kliinikus testimist. 
•    Vaid 3,5% kodutesti teinud naistest eelistab edaspidi kliinikus testimist. 

Järeldused
•    Kodutesti pakkumine suurendas märkimisväärselt sõeluuringu osalusmäära.
•    Eriti tõhus oli kodutesti proovivõtuvahendi saatmine koju.
•    Valdav enamus soovib kodutestimise võimalust ka tulevikus.
•    Uuringu tulemused näitavad selgelt, et HPV kodutestimine tuleb lisada riiklikusse emakakaelavähi sõeluuringu programmi Eestis.
 

HPV kodutestimise pilootuuringu tulemuste lühikokkuvõte

Info

Aasta
2022
Väljaandja
Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa