Liigu edasi põhisisu juurde

Tervisedenduse konverents 2023: Uimastid – väljakutsed ja lahendused

Konverents

Nii seadusega lubatud kui ka keelatud uimastite tarvitamine on nähtus, millest ei saa mööda vaadata. Üha rohkem teame, mis seda mõjutab, millised on mõjusad ennetustegevused ning millist tuge peaksime inimestele pakkuma, et uimastitarvitamine põhjustaks võimalikult väikest kahju nii üksikisikule kui ka ühiskonnale. Konverents pakub võimalust kuulda ja kaasa mõelda uimastite valdkonnaga seotud teemadel paljudest eri vaatenurkadest.

Konverentsi välisesineja, tunnustatud emeriitprofessor Thomas F Babor Connecticuti Ülikoolist, keskendub oma ettekandes sellele, kuidas on muutunud uimastite ja sõltuvuste käsitlus viimase 10 aasta jooksul.

Konverentsil tuuakse osalejateni värskemad teadmised Eesti uimastitarvitamise olukorrast ja antakse ülevaade uuringutest, mis vaatlevad inimeste hoiakuid ja arvamusi uimastite tarvitamisest. Samuti antakse ülevaade raviteenuste hetkeseisust ja tulevikuvaatest selles valdkonnas.

Konverentsi kahel paralleelsessioonil võtame fookusesse ravimite väärkasutamise probleemid ja arutleme eetiliste aspektide üle lastele ja noortele suunatud ennetustegevuses ning teenuste osutamisel. 

Konverents pakub mitmekesist arutelu ja teadmiste vahetust uimastiennetuse, kahjude vähendamise ja sõltuvusravi valdkonnas. 

Asukoht
Paik

Tallinn Hilton Park Hotel ja veebiülekanne

Sihtrühm
Maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmed, omavalitsuste juhid ja spetsialistid, tervishoiutöötajad, haridusasutuste, sh kõrgkoolide töötajad, tööandjate esindajad, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajad ning ajakirjanikud.
Keel
eesti ja inglise
Kava

Päeva juhib Maris Jesse

09.15–10.00 kogunemine kohapeal ja virtuaalruumi

Avasessioon
10.00–10.20

Konverentsi avamine

Riina Sikkut, terviseminister

Rain Laane, Tervisekassa juhatuse esimees

Annika Veimer, Tervise Arengu Instituudi direktor

10.20–10.50

 

Thomas F Babor, PhD, MPH, University of Connecticut School of Medicine,  USA 

10.50–11.10

 

Katri Abel-Ollo, Tervise Arengu Instituudi teadur

11.10–11.25 

 

Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht

11.25–11.40 

 

Mikk Oja, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist

11.40–11.50

Tervisesõbra ja tervisedendaja auhinna üleandmine

Aasta tervisedendaja 2023 ja Aasta tervisesõber 2023 auhinna annab üle Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige  Liina Riisenberg

11.50–12.00 Avasessiooni kokkuvõte
12.00–13.00 Lõunapaus

 

 

Paralleelsessioonid
13.00–14.05

I sessioon: Ravimite väärkasutamine kui enam tähelepanu vajav probleem

Sissejuhatus – Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste keskuse juht

Psühhotroopsete ravimite väärkasutamine – dr Liis Haavistu, Eesti Psühhiaatrite Selts

Katrin Polli, Maksu- ja Tolliamet

Uuenev määrus ja sellega kaasnevad lahendused Mari Amos, Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik

Arutelus osaleb dr Argo Lätt, Eesti Perearstide Selts

Ühist arutelu juhib Aljona Kurbatova

 

II sessioon: Eetilisus varajase märkamise ja juhtumite lahendusel. Vastutused laste ja noorte toetamisel.

Uimasteid – alkoholi, tubakatooteid, sh e-sigarette ja narkootikume  tarvitav laps abivajav laps, kellele tuleb pakkuda igakülgset abi. See eeldab, et koostööd tuleb teha lastekaitse, politsei, kooli ja muidugi lastevanematega. Koolis tekitab aga kõhklusi, kes täpselt koolis peaks tegelema veipimise juhtumite ja millal tuleb kaasata politsei? Kus jooksevad piirid, millal lapsevanem peab tingimata olema teadlik sellest, kui räägivad omavahel koolipsühholoog ja laps? Kuidas arvestada lapse arengust tulenevate eripäradega nii ennetuses kui juhtumitele reageerimises? Kohati võib tajuda vastutuse hägustumist, oodatakse, et politsei sekkub kui sotsiaaltöötaja või võtavad juhtumi üle teised, koolivälised spetsialistid, samas kui usalduslik ja individuaalne lähenemine ja esmane lapse ära kuulamine ja nõustamine võiks toimuda ka kooli spetsialistide ringis. Räägime eetilisusest ja vastutuse piiridest, mõtleme koos, millised on väljakutsed ja kuidas neid lahendada.

Sessiooni juhib Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Gerli Lehe

Arutelus osalevad Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru, Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna juht Roger Kumm, Viimsi piirkonnapolitseinik Maria Bulak ja Annaliis Tiidus, koolipsühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühing

14.05–14.25  Sirutuspaus

 

Lõpusessioon
14.25–14.50

 

Anu Kivi, Tervisekassa raviteenuste osakond, sõltuvushäirete teenusejuht

14.50–15.15

 

Liina Haring, MD, PhD,

SA TÜK psühhiaatriakliinik, TÜ KMI psühhiaatriakliinik

15.15–15.55

Paneeldiskussioon – „Kuidas seada prioriteete, kui ressursse napib?“

Arutleme selle üle mida teha, kui uimasteid tarvitatakse üha enam ja sagenevad üledoosidest põhjustatud surmad ning suurenevad alkoholist põhjustatud kahjud, kuid ressursse olukorra parandamiseks juurde ei teki, vaid need pigem vähenevad. Nii ennetuse- kui ka kahjude vähendamise valdkonnas on puudu inimressurssidest ja stabiilsetest tegevuskuludest. Räägime sellest, kuidas eri organisatsioonides valida prioriteete, kui kõike teha pole võimalik. Millised on vältimatud tegevused ja millised on päriselt tõhusad tegevused, mis aitavad pikas perspektiivis olukorda parandada. 

Paneeldiskussioonis osalevad Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste keskuse juht Aljona Kurbatova, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Brigitta Õunmaa, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnajuhataja Kaire Tamm

Paneeldiskussiooni juhib Maris Jesse 

15.55–16.00

Päeva kokkuvõte, konverentsi lõpetamine

 

Videosalvestused inglise keeles:

Korraldaja
Tervisekassa, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis