Skip to content

Ole kursis

Ülekaaluliste ja rasvunud õpilaste osakaal suureneb koos vanusega

Kui 2015/16. õppeaastal oli esimese klassi laste seas ülekaalulisi 17% ja rasvunuid 10%, siis kolm aastat hiljem neljandasse klassi jõudnuna oli nende seas ülekaalulisi juba 21% ja rasvunuid 12%.
Kehakaalu jaotused esimesel kooliaastal ja kolm aastat hiljem

Ole kursis

Ülemäärane kehakaal on rohkem levinud poiste kui tüdrukute seas

Ülemäärase kehakaalu levimus esimese klassi poiste seas on 28% ja tüdrukute seas 25%. Neljandas klassis on sooline vahe veelgi rohkem märgatav, vastavalt 38% poiste ja 27% tüdrukute seas. Erinevus tuleb peamiselt rasvunute arvelt - neljandas klassis oli rasvunud poisse kaks korda rohkem kui tüdrukuid, esimeses klassis ühe kolmandiku võrra rohkem kui tüdrukuid.
I ja IV klassi õpilaste kehakaalu jaotused soo lõikes

Ole kursis

Ülekaalulised ja rasvunud õpilased jätavad sagedamini hommikusöögi söömata ega söö igapäevaselt puu- ja köögivilju

Õpilaste osakaal, kes igapäevaselt hommikusööki ei söö, on kõige väiksem normaalkaaluliste seas (esimeses klassis viiendik ja neljandas klassis neljandik õpilastest) ja suureneb kehakaalu tõusuga kuni kolmandikuni rasvunute hulgas. Sarnane suundumus on igapäevase puu- ja köögiviljade söömisega. Normaalkaaluliste hulgas on õpilaste osakaal, kes puu- ja köögivilju iga päev ei söö, kõige väiksem (alla 20%), suurenedes kehakaalu tõusuga kuni 25%-ni rasvunute hulgas esimeses klassis ja 22%-ni nii ülekaaluliste kui rasvunute seas neljandas klassis.
Õpilaste osakaal, kes ei söö igapäevaselt hommikusööki ega puu- ja köögivilju kehakaalu jaotuste lõikes

Ole kursis

Teises kooliastmes ilmneb selge seos vähese ööune ja ülemäärase kehakaalu vahel

Vähene öine uni seostub suurema kehakaaluga, eriti selgelt avaldub see neljanda klaasi õpilaste hulgas. Soovituslikust lühema (alla 9 tunni) ööunega õpilaste osakaal suureneb koos kehakaaluga 31%-lt normaalkaaluliste hulgas 45%-ni rasvunute seas.
Vähese unega (alla 9 tunni) õpilaste osakaal kehakaalu jaotuste lõikes

Ole kursis

Ülemäärane ekraaniaeg seostub liigse kehakaaluga

Õpilaste ekraaniaja ja kehakaalu vahel on oluline seos. Neid, kes vaatavad telerit või kasutavad teisi elektroonikaseadmeid päevas keskmiselt üle kahe tunni, on kõige vähem normaalkaaluliste õpilaste seas. Liigse ekraaniajaga õpilaste osakaal suureneb järk-järgult ülekaaluliste ja rasvunute seas.
Vabal ajal üle kahe tunni ekraanide ees aega veetvate õpilaste osakaal

Ole kursis

Lapsevanemad ei teadvusta lapse üleliigset kehakaalu

Lapsevanemad ei oska oma lapse kehakaalu tõepäraselt hinnata. Enim eksitakse hinnangute andmisel laste rasvumise korral, kus vanemad peavad lapsi üldjuhul pisut ülekaaluliseks või isegi normaalkaaluliseks. Ka ülekaaluliste laste vanemad alahindavad lapse kehakaalu, umbes kolm viiendikku vanematest peavad oma ülekaalulist last normaalkaaluliseks. Õigesti kehakaalu hindavate vanemate osakaal suureneb pisut neljanda klassi vanemate seas.
Oma lapse kehakaalu tõepäraselt hinnanud  lapsevanemate osakaal

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on Eesti suurim tervisega seotud avalik statistika kogu

Sisene andmebaasi