Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Omavalitsuste sotsiaaltöötajatele korraldati hindamisvahendite koolitused

Uudis

Novembris toimunud koolituste eesmärk oli tõsta sotsiaaltöötajate teadlikkust ja kompetentsi sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel ning toetada omavalitsuse sotsiaaltöötajaid abi- ja toetusvajaduse ning hoolduskoormuse esmaste hindamisvahendite kasutamisel.

Kadri Mets
Kadri Mets
sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik

Poliitikauuringute keskus Praxis korraldas aastatel 2021–2023 sotsiaalministeeriumi tellimusel abi- ja toetusvajaduse hindamisvahendi analüüsi ning töötas välja hoolduskoormuse hindamise metoodika ja hindamisvahendi. Analüüsist saab lugeda Praxise kodulehel avaldatud aruandest ja ajakirjas Sotsiaaltöö ilmunud artiklist.

Jätkutegevusena korraldas sotsiaalministeerium hanke, et leida partner, kes 2023. aasta IV kvartali lõpus teeks KOV-ide spetsialistidele hindamisvahendeid tutvustavad koolitused. Koolituste eesmärk oli tõsta sotsiaaltöötajate teadlikkust ja kompetentsi sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel ning toetada omavalitsuse sotsiaaltöötajaid abi- ja toetusvajaduse ning hoolduskoormuse esmaste hindamisvahendite kasutamisel.

Novembris 2023 tegi lepingupartner Jako OÜ kaks veebipõhist testkoolitust (kokku 54 osalejat) koos järelkohtumisega (45 osalejat). Koolituste maht oli kokku 16 akadeemilist tundi. Veebikoolitusel tutvustati hindamisvahendeid ja harjutati nende kasutamist. Samuti anti ülevaade võimalustest, kuidas kasutada hindamistulemusi üksikisiku ja KOV-i tasandil. Järelkohtumisel jagasid osalejad hindamisvahendite kasutamise praktilisi kogemusi ning analüüsisid võimalusi hindamisvahendite parendamiseks, et neid saaks tulemuslikumalt rakendada.

Tagasisideküsitluses hindasid osalejad koolituse korraldusliku osa, hindamisvahendite sisu ja juhendmaterjalidest arusaamist, metoodika ja koolitusvormi sobivust. Koolituste tagasiside oli valdavalt positiivne: 92,1% hindas koolitust täielikult või osaliselt eesmärgile vastavaks; 97,4% pidas koolituse sisu suurepäraseks või heaks; 76,4% pidas saadud teadmisi ja kogemusi enamasti või täielikult rakendatavaks. Siiski toodi välja, et koolitused võiksid toimuda kontaktõppena ja vajati rohkem aega hindamisvahendite katsetamiseks. Testkoolituse tulemuste põhjal koostas koolitusasutus ka soovituslikud koolituskavad.

Aastal 2024 võtab koolituste korraldamise üle sotsiaalkindlustusamet.