Liigu edasi põhisisu juurde

Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi.

Loe lähemalt ja telli

 

Uute artiklite ning valdkonna uudistega aitab kursis olla Sotsiaaltöö uudiskiri.

Liitu uudiskirjaga

Inimesed hoiavad käest kinni
Korraldus

Paremini toime tulevad linna- ja vallakodanikud: sotsiaaltöö

Paljud sotsiaalvaldkonna arengut ja inimeste elu mõjutavad otsused sõltuvad KOVide juhtidest ja volikogude liikmetest. See nõuab neilt hoolekande põhimõtete ja arengusuundade tundmist, aga ka sotsiaaltöö väärtustamist ning oskust selle tegijaid toetada. Artiklist leiab selleks pidepunktid ning mõnede sotsiaaltöö oluliste töölõikude kirjelduse.
lapsed mänguväljakul
Korraldus

Lääne-Harju vallas on esikohal inimene ja tema keskkond

Lääne-Harju valla elanike arv on viimastel aastatel pidevalt suurenenud, mis kinnitab, et vald on ligitõmbav ja kõigi võimalustega elukoht. Sellele on kaasa aidanud tähelepanu lastega peredele, eakate kaasamine, abivajajate suunatud tugiteenused, samuti rohevalla eesmärkide seadmine.
Viljandi varemed ja rippsild
Korraldus

Lõimitud ja mitmekülgne sotsiaaltöö Viljandis

Viljandis tehakse koostööd sotsiaalvaldkonnasiseselt, aga ka haakuvate valdkondade ja mittetulundussektoriga. Täisealiste hoolekandes toetatakse inimeste iseseisvat toimetulekut, lastele ja peredele püütakse pakkuda võimalikult terviklikku tuge.

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi.

Loe lähemalt ja telli

 

Uute artiklite ning valdkonna uudistega aitab kursis olla Sotsiaaltöö uudiskiri.

Liitu uudiskirjaga