Liigu edasi põhisisu juurde

Lapse toetamine asendushooldusel

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut ja veebis

Keel
eesti keel
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja suhtleb lapsega traumast teadlikuna ja lapse osalemisõigust arvestades ning kindlustab lapsest lähtuvalt tema heaolu asendushoolduse eri etappides.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab trauma tähendust, mõju sümptomeid ja oskab asjatundlikult suhelda lapsega, teab kiindumussuhte ja -häire eripärasid, kompleks- ja sekundaarse trauma mõistet ning oskab reageerida päästikute avaldumisele.
  • Teab, kui oluline on lapse identiteedi toetamine ja kuidas tagada, et lapsel on oskused oma elulooga tegeleda.
  • Teab, kuidas suhelda lapsega perest eraldamisel ja oskab lapsesõbralikult informeerida last otsustest ning selgitada otsuste sisu.
  • Teab asendushoolduse vormide sisu ja tagamaid ning saab aru asjaosaliste rollist ja vastutusest lapse kasuperega sobitamisel ja muudatustega kohanemisel.
  • Teab lapse bioloogilise vanemaga suhte hoidmise olulisust ja vajadust välja selgitada, kas see on lapse huvides ning oskab põhjendada seda lapsele ja vanemale või hooldajale.
  • Peab oluliseks noore õigeaegset toetamist iseseisvumise ettevalmistamisel, teab, kuidas vestelda noorega olulistel teemadel, millised teenused on noorele suunatud ning järelhoolduse õigustatust ja sisustamist.
Õppe kogumaht

56 akadeemilist tundi

Kava

12.13. aprillil 2022
Traumateadlik lähenemine (veebis)

26. aprillil 2022
Lapsega suhtlemine perest eraldamisel

17.18. mail 2022
Lapse identiteedi toetamine
Noore toetamine iseseisvumisel

7.8. juunil 2022
Lapse ja kasupere sobitumine ja muutusega kohanemine
Lapse bioloogilise perega suhte hoidmine ja toetamine

Koolituse päevakavad on allpool lisatud koolituskavas.

Koolitajad
Mariana Saksniit, Julia Vinckler-Nannattu, Sirli Peterson, Maria Žuravljova, Elmet Puhm, Liis Saarna, Pille Teder, Sigrid Petoffer, Meelis Kukk
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee
Kava/koolituskava
Koolituskava (docx, 43.06 KB)