Skip to content

TAI elutööpreemia pälvis tubaka valdkonna ekspert dr Tiiu Härm

Uudis

30. aprillil, TAI 18. sünnipäeva tähistamisel anti välja Tervise Arengu Instituudi elutööpreemia. Tänavu pälvis selle terviseriskide ennetamise keskuse tubaka valdkonna ekspert dr Tiiu Härm.

Tiiu teened tubaka kahjude vähendamisel Eestis ja tervist edendavate võrgustike koordineerimisel tervishoiuasutustes on hindamatud ning oma silmapaistva tööalase panuse ja eriala edendamisega on ta olnud eeskujuks ja suunanäitajaks paljudele kolleegidele.

Tiiu märkis TAI sünnipäeval antud intervjuus, et TAI-sse tööle tulemisega algas tema teine noorus. „TAI on andnud mulle uusi ideid, lasknud vabalt mõtelda, vabalt tegutseda,“ rääkis Tiiu. Tänu sellele usaldusele on muuhulgas võimalikuks saanud tervist edendavate haiglate võrgustiku loomine Eestis. Erilist rõõmu valmistab Tiiule see, et inimeste üldine teadlikkus terviseedendusest, tervisekäitumisest ja terviseriskidest on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud.

Dr. Tiiu Härm
Dr. Tiiu Härm

Tiiu Härm lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1964. aastal ja asus tööle sisehaiguste arstina. 1997. aastal asus ta tööle TAI eelkäijasse, Eesti Tervisekasvatuse Keskusse, kus lisaks arsti elukutsele pühendus kirglikult ka tervisedendaja tööle. Tema eestvedamisel loodi 2000. aastal Eesti Tervist Edendavate Haiglate Võrgustik (TEH), mille eesmärk oli aidata lõimida tervisedendus kliinilisse praktikasse. See tähendas patsiendiõpetuse, haiguste ennetamise ja töökeskkonna kujundamise standardite sisseviimist tervishoiuasutustes lähtudes WHO põhimõtetest. Dr Härmist sai Eesti tervist edendavate haiglate võrgustiku võtmefiguur 15 aastaks, toetades ja inspireerides võrgustiku liikmesorganisatsiooni ideede, väärtuste ja strateegiate kujundamist. Paralleelselt TEH-võrgustiku juhtimisega võttis Tiiu Härm 2005. aastal rahvusliku koordinaatori rolli ka Euroopa Suitsuvabade Haiglate Võrgustiku juhtimisel Eestis.

Tänu oma võimekusele ja tihedale rahvusvahelisele koostööle on dr Tiiu Härm osalenud mõlema võrgustiku rahvusvahelises juhtimises, olles International Network of Health Promoting Hospital`s võrgustiku juhtkomitee liige (aastatel 2012-2014) ja Global Network of Smokefree Healthcare Services nõukogu liige (alates 2011 aastast).

TAI töötajate ridadesse astus Tiiu Härm 2007. aastal, kuigi oli eksperdina olnud TAI ja selle eelkäijaga juba pikalt seotud. Tema esimene töökoht TAI-s oli tervisedendamise osakonnas, kus ta täitis südametervise peaspetsialisti ülesandeid.

Tiiu käe all on valminud mitmed tubakast loobumise juhendmaterjalid tervishoiutöötajatele eriarstiabis ja esmatasandil. Ta on aktiivne suitsetamise vastu võitleja, kes on koolitanud sadu tervishoiutöötajaid ja loonud haiglate baasil tubakast loobumise nõustamise teenuse. Tiiu Härm ise on üks Eesti kogenuim tubakast loobumise nõustaja, kes on nõu andnud nii Tallinna Lastehaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja erinevates organisatsioonides kohapeal. Tubakast loobumise nõustamisega tegeleb dr Tiiu Härm tänaseni. Ta on olnud oodatud kõneisik rahvusvahelistel konverentsidel ja Eestis. Tema esinemised nii tele- kui trükimeedias on toonud positiivset tähelepanu tubakakahjude vastu võitlemisele ja TAI tegevustele tervikuna.

Oma töö kõrvalt on ta olnud ühiskondlikult aktiivne, olles Eesti Arstide Liidu ja Tallinna Tervisekoalitsiooni liige. 

Dr Tiiu Härm on Eesti Tervisedenduse Ühingu auliige ja kuldmärgi omanik, 2011 aastal pärjati teda Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt silmapaistva ja pikaajalise tegevuse eest „Aasta tervisedendaja“ tiitliga.

Elutööpreemia anti välja neljandat korda. Varasemalt on Tervise Arengu Instituudi elutööpreemia pälvinud juhtteadur Mati Rahu, dr Helle-Mai Loit ja dr Jaak Põlluste.

Elutööpreemia antakse töötajale, kes on TAI-s (sh selle eelkäijates) pikema perioodi vältel oma tööalase tegevusega silma paistnud ja oma eriala arendanud, panustanud TAI ja oma eriala tutvustamisse ning olnud eeskujuks ja juhendajaks noortele kolleegidele.

Preemia on rahaline. Preemia antakse välja kord aastas, TAI sünnipäeval. Elutööpreemia ettepanek esitatakse hiljemalt 15. aprilliks TAI teadusdirektorile.