Liigu edasi põhisisu juurde

PADI ehk perearstiabi digiteenindusplatvormid – miks, kellele ja milleks?

Uudis

Tervisekassa hakkab alates uuest aastast rahastama digiteenindusplatvormide kasutamist perearstiabis, mille eesmärk on pakkuda patsiendi ja perearstikeskuse vaheliseks suhtluseks turvalisi infotehnoloogilisi kanaleid.

Juba praegu on esmatasandi arstiabis kasutusel mitu digiteenindusplatvormi (Eelvisiit, LEIA, e-perearstikeskus, Perearst24), mis toetavad nii perearstide tööd kui ka lihtsustavad inimeste jaoks pöördumist oma perearsti poole. Kasutades digiplatvorme, on inimestel võimalik anda perearstile märku näiteks enda haigestumisest, paluda kordusretsepti ning saada esmast nõu ja abi tervisemure korral.

Digiteenindusplatvormide kasutust ilmestab Kantar EMORi tehtud Tervisekassa 2023. aasta III kvartali usaldusväärsuse ja kuvandi uuring, milles leiti, et ligi 30% Eesti elanikest on saanud oma perearsti või perearstikeskusega ühendust interneti teel mõne e-lahenduse kaudu. Omakorda 80% pöördunutest on jäänud teenusega rahule ning kokku 41% elanikest eelistaks perearstikeskuse poole pöördudes kasutada digilahendusi. Samal ajal ei ole 15% Eesti elanikest saanud perearstiga veebi teel ühendust võtta, sest perearst ei kasuta digiteenindusplatvormi ja 30% ei ole võimalusest teadlikud.

„Kuigi platvormid on olnud kasutusel juba mitu aastat, puudub paljudel inimestel siiani võimalus pöörduda oma perearsti poole digikanalite kaudu. Perearstil võib olla digilahenduste paljususe tõttu ka keeruline orienteeruda ja valida just see õige lahendus oma patsientide toetamiseks,“ rääkis Tervisekassa PADI projektijuht Kristin Kuusk.

Seetõttu soovibki Tervisekassa toetada oma tegevusega perearste digiteenindusplatvormide kasutusele võtmisel, et kõigil Eesti inimestel oleks võimalik oma perearstikeskuse poole pöörduda mõne digiplatvormi abil. „See lihtsustab patsiendi jaoks perearsti poole pöördumist ning tagab selle, et suhtlus patsiendi ja perearstikeskuse vahel toimub turvalise kanali kaudu. Digiplatvormid võimaldavad ka keskustel oma töötajate tööaega paremini planeerida ja need hoiavad kokku ka pöördumistele kuluvat aega,“ lisas Kuusk, kelle sõnul on üks eesmärk seegi, et perearstikeskusest saaks esmajoones abi aegkriitilisema murega patsient.

Tervisekassa roll on seada digiplatvormidele nõuded, hinnata nõuete vastavust ja tasustada nõuetele kohaseid teenuseid tervishoiuteenuste loetelu kaudu. Nõuded jagunevad kahte kategooriasse – funktsionaalsed nõuded ehk mida patsient saab platvormil teha ja mittefunktsionaalsed nõuded, mis panustavad küberturbesse ja inimeste terviseandmete kaitsemisse. Perearstidel on võimalus valida oma keskusele sobivaim platvorm ja saada Tervisekassalt igakuist toetust.

2024. aastal on Tervisekassa PADI projekti rakendamise raames hindamas seni seatud eesmärkide täitmist ja tagasisidet, et teha vajaduse korral muudatusi ja kohandada oma tegevusi. Näiteks uuritakse seda, kui rahul on elanikud perearstiabi kättesaadavuse ja digiplatvormide kasutusmugavusega. Küsitakse ka tagasisidet esmatasandi meeskondadelt, et selgitada välja projekti ja digiplatvormide puudujäägid ning nõrgad küljed, kus Tervisekassa saaks olla perearstidele abiks.

Sander Rajamäe, Tervisekassa kommunikatsioonispetsialist