Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Trükis tutvustab lasteabi infotelefoni ja kadunud laste infotelefoni, kuid oluline osa voldikus on indikaatoritel, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte. Voldik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, spetsialistidele ja ka lapsevanematele hindamaks, kas lapse käitumise märkide puhul tuleks jääda rahulikuks, olla tähelepanelik või koheselt sekkuda. Samuti on avatud põhjuseid, miks lapsed kodust ära jooksevad.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2014 Voldik Ei Lae alla

Trükis tutvustab lasteabi infotelefoni ja kadunud laste infotelefoni, kuid oluline osa voldikus on indikaatoritel, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte. Voldik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, spetsialistidele ja ka lapsevanematele hindamaks, kas lapse käitumise märkide puhul tuleks jääda rahulikuks, olla tähelepanelik või koheselt sekkuda. Samuti on avatud põhjuseid, miks lapsed kodust ära jooksevad.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2014 Voldik Ei Lae alla

Ülemaailmse Vaimse Tervise Föderatsiooni (WFMH) eestvedamisel tähistatakse alates 1992. aastast 10. oktoobril ülemaailmset vaimse tervise päeva. Igal aastal valib WFMH teema ja koostab levitamiseks teavitusmaterjalid. 2014. aasta vaimse tervise päeva teemaks valiti elu skisofreeniaga. Artiklite kogumik on tõlgitud inglise keelest eesti keelde Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu eestvedamisel ja koostööpartnerite toel.

Valdkonnad: Vaimne tervis

2014 Raport Ei Lae alla

Järjekorras viienda aastaraamatu keskmes on noortepoliitika, noorsootöö tulemuslikkus ja selle mõõtmine. Aastaraamat jaguneb tavapäraselt kaheks osaks. Esimeses osas käsitletakse noorte eluolus toimunud muudatusi 2012. ja 2013. aastal. Aastaraamatu teises osas keskendutakse valitud noortepoliitika valdkondade ja noorsootöö tulemuslikkuse hindamisele, sealjuures kirjeldatakse Eesti kogemuse kõrval ka mitme teise riigi parimaid tavasid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2014 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Mõistatusi ja lugusid köögiviljadest. Nuputamisvihik lastele

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Joonistamisvihik lastele

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Kogumiku eesmärgiks on anda lastega igapäevaselt tegelevatele mittemeditsiinilise haridusega spetsialistidele teadmisi laste vaimse tervise häirete kohta. Teadmised vaimse tervise häiretest aitavad kaasa erinevate lastega tegelevate spetsialistide ja tervishoiutöötajate omavahelisele koostööle raskustesse sattunud lapse abistamisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2014 Brošüür Ei Lae alla

Juhendi eesmärk on anda informatsiooni ja nõuandeid 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele ning neid ümbritsevatele inimestele. Juhend annab ülevaate diabeedi olemusest, tekkemehhanismidest, diabeedi ravist, toitumisest ja liikumisest diabeedi korral, mida teha madala ja kõrge veresuhkru väärtuste korral. Samuti käsitletakse juhendis emotsionaalset toimetulekut haigusega, diabeedi ravi ägedate haiguste perioodil, diabeediga kaasuvaid haigusi ja diabeedi võimalikke tüsistusi. Eraldi teemadena on toodud informatsioon diabeeti põdeva lapse meditsiinilisest jälgimisest, lapse toimetuleku toetamisest lasteaias ja koolis, toetavatest teenustest ja tugisüsteemidest ning nõuanded reisimiseks.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2014 Brošüür Ei Lae alla

Kogumikus tutvustatakse laste kasvukeskkonda ja elutingimusi, perekoosseisu, majanduslikku olukorda, vaba aja veetmise võimalusi, hariduse ja tervisega seotud küsimusi, antakse ülevaade turvalisusega seonduvast, kirjeldatakse sotsiaalkindlustussüsteemi ja hoolekandemeetmete võimalusi laste toetamisel ning käsitletakse laste ühiskonnaelus osalemise võimalusi ja vanemlusega seotud probleeme ja hoiakuid. Kogumiku koostamisele on Statistikaameti kõrval kaasa aidanud autorid Õiguskantsleri Kantseleist, Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tervise Arengu Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Haigekassast ja Terviseametist.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2014 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Lehekülg 19 / 60