Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele lapse vajaduste või probleemide märkamisel ning oskuslikul tegutsemisel, et parimal moel toetada laste vaimset tervist.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Juhend on mõeldud koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil ehk kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele. Juhendil on kaks eesmärki: 1. Toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist. 2. Toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2015 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2015 Flaier Ei Lae alla

Trükise kaks esimest osa tutvustavad Hollandi Töötervishoiuameti nõuandeid tööandjatele ja töötajatele hea vaimse töökeskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Kolmandas osas antakse ülevaade Eesti organisatsioonide kogemustest vaimset tervist hoidva ja säästva töökeskkonna loomisel.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Vaimne tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, Tervisedendus

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 - Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2014 Ajakiri Ei Lae alla

Lehekülg 18 / 60