Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2015 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2015 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2014 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2014 Flaier Ei Lae alla

Käsiraamatu eesmärk on tutvustada ASSISTi küsimustikku ja kirjeldada, kuidas selle abil eelkõige kohalikus esmatasandi tervishoiuasutuses kindlaks teha sõltuvusaineid tarvitavad inimesed, et vastavalt vajadusele neid nõustada või nad eriarsti juurde suunata.

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2013 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

Uuringu raport annab ülevaate, millised on sõltuvushäiretega inimeste ja nende lähedaste vajadused seoses tööturul püsimisega või tööturult välja langemise ennetamisega sõltuvusest tulenevatel põhjustel.

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Ei Lae alla

Raport annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamise suhtes ning uimastitarvitamise levikust. Raport põhineb 2011. aastal Eestis läbiviidud rahvusvahelise küsitluse ESPAD (The European School Survey on Alcohol and Other Drugs) tulemustel ja eelnevate uuringuaastate võrdlusel.

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2012 Raport Ei Lae alla

Lehekülg 7 / 11