Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Linna/maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Juhendis antakse ülevaade omastehooldusest, hooldatava võimalikust käitumisest ja teenustest omastehooldusest.

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2012 Juhend Ei Lae alla

Maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Uuringu „HIV-temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti noorte HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja suhtumistest, seksuaalkäitumisest, kondoomi kasutamise harjumustest ja testimisest HIV-i suhtes. Andmekogumist teostati kahes vanusrühmas: 10-18-aastased üldhariduskoolide õpilased ning 19-29-aastased noored. Koostatud uuringuraport on eelkõige suuntatud seksuaaltervise ja HIV-i ennetamisega seotud spetisalistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Jah Lae alla

Käesolevasse kogumikku on koondatud peamine osa Euroopa Liidu ja Eesti tervishoiuvaldkonna statistikast. Kogumikus võrreldakse omavahel Euroopa Liidu liikmesriikide näitajaid ning antakse üksikasjalik ülevaade Eesti tervisestatistikast. Kogumik annab lühiülevaate rahvastikust, haigestumusest, tervishoiuteenuste kasutamisest ja tervishoiuressurssidest 2007. aastal.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Raamat esitab ülevaate aastatel 2008-2009 Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtudest võrreldes andmeid ka eelnevate aastate vastavate näitajatega. Aastaraamat sisaldab lisaks tavapärasele statistikale ülevaateartikleid Eesti tuberkuloosivaldkonna ja HIV-ga seotud erialade spetsialistidelt ja ülevaadet Eesti andmetest võrdluses välisriikidega.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tuberkuloos

2010 Raport Ei Lae alla

Käesolev ülevaade ilmub jätkuna raamatule “HIV/AIDS-i ennetustegevus Eestis 2004. ja 2005. aastal” ning tutvustab Eestis HIV-i ja AIDS-i vastases võitluses toimunud tegevust ja tulemusi 2006.-2007. aastal. Eraldi tähelepanu pööratakse kogumikus nelja aasta jooksul ellu viidud ulatuslikule välisfinantseerimise programmile, mis suurendas oluliselt HIV-valdkonna ressursse Eestis.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2008 Raport Ei Lae alla

NB! Soovitused on aegunud. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused, vt www.terviseinfo.ee/et/toitumissoovitused. Raamatu eesmärk on anda juhised toidu koostamiseks arvestades kaasaegse teaduse seisukohtade ja teadusuuringute tulemustega. Ülevaade antakse toiduenergia ja toitainete kohta, mis tagavad organismi optimaalse kasvu, arengu, funktsioneerimise ja hea tervise kogu eluea jooksul ning kuidas ennetada toitainete vaegusest tingitud haigusi.

Valdkonnad: Toitumine, Tervisedendus

2006 Juhend Ei Lae alla

Lehekülg 4 / 4