Liigu edasi põhisisu juurde

Noorukite sõeltestimine, lühisekkumine ja ravile suunamine uimastite tarvitamise korral

Juhend
Allalaadimine (PDF, 2.63 MB)

Juhendmaterjal „Noorukite sõeltestimine, lühisekkumine ja ravile suunamine uimastite tarvitamise korral“ (ingl Adolescent Screening, Brief Intervention, Referral for Treatment (SBIRT)) on tõenduspõhise rahvusvaheliselt tunnustatud juhendmaterjali eestikeelne versioon ning see toetab noorukite uimastite proovimise või tarvitamise avastamist võimalikul varajases staadiumis, esmaste sekkumiste tegemist ning nooruki suunamist probleemse tarvitamise korral edasi spetsialisti vastuvõtule.

Juhend on mõeldud noorukitega töötavatele spetsialistidele, kelle hariduslik ettevalmistus ja amet võimaldavad teha usalduslikke vestlusi uimastite tarvitamise teemal, võttes arvesse ametikohast tingitud nõudeid noorukite isiku- ja terviseandmete töötlemisel ja säilitamisel. Samuti on spetsialistid teadlikud abivajavast või hädaohus olevast lapsest/noorest teatamise kohustusest ning oskavad seda vajadust hinnata. Juhend on eelkõige mõeldud kasutamiseks kooliõdedele ja kooli tugispetsialistidele (nt koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog), aga ka perearstidele, pereõdedele, vaimse tervise õdedele, lastekaitsetöötajatele, sotsiaaltöötajatele või piirkonnapolitseinikele.

Juhendi alusel saavad töötada need spetsialistid, kes on enne läbinud juhendi kasutamiseks ettevalmistava koolituse ning kel on motiveeriva intervjueerimise algtaseme oskused. Koolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut.

Juhendis kasutatakse läbivalt mõistet „noorukid“, kelle all peetakse silmas 11–18-aastaseid inimesi.

TAI-soeltestimine-veeb_0

Info

Väljaandja
Tervise Arengu Instituut
ISBN
978-9949-666-46-1