Liigu edasi põhisisu juurde

Tervishoiuteenuse osutajate tulude kasv aeglustus

Statistika

Tervise Arengu Instituudi avaldatud statistikast selgus, et tervishoiuteenuse osutajate tulud ületasid 2022. aastal 2 miljardit eurot ja olid 7% suuremad kui aasta varem. Tulude kasv on võrreldes eelnevate aastatega aeglustunud seoses Tervisekassa COVID-19 rahastuse vähenemisega. Samas suurenesid teenusepakkujate kulud rohkem kui tulud.

Tervishoiu suurimate teenusepakkujate, haiglate tulud olid ligi 1,3 miljardit eurot, mis moodustas 61% kõigi tervishoiuteenuse osutajate tuludest. Nii hambaravi- kui perearstiabiteenuse osutajate osatähtsus tuludes oli 11% ja ambulatoorse eriarstiabiteenuse osutajatel 10%. Teiste tervishoiuteenuse osutajate (kiirabi, taastusravi, diagnostika, õendusabi) tulud olid väiksemad.

Suurim osa tervishoiuteenuse osutajate tuludest laekub Tervisekassalt. 2022. aastal moodustas see 68% teenuseosutajate tuludest. Tervisekassa rahastas tervishoiuteenuseid 1,4 miljardi euro eest — 8% rohkem kui aasta varem. 2021. aastal suurenesid Tervisekassa maksed 11% eelnenud aastaga võrreldes. Suurima osa (72%) Tervisekassa rahastusest said haiglad. Perearstiabiteenuse osutajatele laekus 15% Tervisekassa rahastusest, mis tagas nende tulude kasvu. Ambulatoorse eriarstiabiteenuse osutajatel suurenesid Tervisekassalt saadud tulud teistest teenuseosutajatest kiiremini — 28%, kuid nende osatähtsus Tervisekassa rahastuses oli vaid 4%.

Inimesed maksid tervishoiuteenuste eest ligi 289 miljonit eurot, mis oli 10% rohkem kui 2021. aastal. Enim tasusid patsiendid hambaraviteenuse osutajatele — ligi 166 miljonit eurot, mis oli 21% enam kui aasta varem. Sarnaselt eelnenud aastaga maksid patsiendid ligi 65 miljonit eurot ambulatoorse eriarstiabiteenuse osutajatele.

TTO-de tulud

Tervishoiuteenuse osutajate kulud kasvasid 2022. aastal kiiremini kui tulud. Teenuseosutajate kulud kokku moodustasid 1,96 miljardit eurot — kulusid tehti 9% rohkem kui aasta varem. Lisaks tööjõukulude kasvule mõjutas kulude kasvu ka energiahindade kallinemine. Tööjõukulud olid 9% suuremad kui 2021. aastal. Tervishoiuteenuse osutajatest oli tööjõukulude kasv kiireim ambulatoorse eriarstiabiteenuse osutajatel 23%.

Majandustegevuse tulemuseks oli 2022. aastal 120 miljoni eurone kasum, mis oli viiendiku võrra väiksem kui aasta varem. Haiglad lõpetasid aruandeaasta suurima, üle 37 miljoni eurose kasumiga. Järgnesid perearstiabiteenuse osutajad ligi 29 miljoni ja hambaraviteenuse osutajad üle 19 miljoni eurose kasumiga.

TTO-de kasum

Tervishoiuteenuse osutajad investeerisid põhivarasse ligi 164 miljonit eurot, mis oli 2% enam kui 2021. aastal. 59% investeeringutest tehti hoonete ehituseks, laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks, 26% oli suunatud masinate ja seadmete, peamiselt meditsiiniseadmete ajakohastamisele. Suurimad investeerijad olid haiglad enam kui 127 miljoni euroga, millest enamus oli suunatud hoonete ehitusse Euroopa Liidu struktuurivahendite toel. Järgnesid hambaraviteenuse osutajad 11 miljoni euroga.

Tervishoiuteenuse osutajate 2022. aasta tulude ja kulude ning põhivara liikumise andmed on avaldatud TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Eraldi on esitatud haiglavõrgu arengukava haiglate tulude ja kulude andmed.