Liigu edasi põhisisu juurde

Teeme selgeks, kuidas haigust nimega COVID-19 kirjutada, käänata ja sellega sõnu moodustada

Arvamus

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse käest on mitmeid kordi küsitud COVID-19 käänamise ja liitsõnade kohta. Keerulise kirjapildiga lühendit ennastki kasutatakse eri moodi: kord läbivate suurte, kord väikeste tähtedega, ka numbrist on loobutud.

Mõnes mõttes kajastub üleilmne tervisekriis ja sellest tulenev segadus ka keeles. Lühikese otsimise tulemusel on võimalik kohata nii kirjakujusid nagu COVID-19, Covid-19, covid-19, COVID 19 kui ka lihtsalt COVID ja covid. Siiski, koroona ametlik lühend on WHO poolt määratud COVID-19 (läbiva suure tähega) ning rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis (RHK-10) täpselt samal kujul ka diagnoosi nimetustes kasutusel. Kujud covid-haige või COVID-patsient on haiguse nimetuse seisukohalt ebatäpsed. Kui kasutaja ei ole õiges lühendis kindel, siis asendagu lühend hoopis koroona vastu: koroonahaige või koroonapatsient.

Koroona omanimetuste seltskond on ka päris kirju. Pea võib hakata ka ringi käima isegi kõige vähem oma peaga mõtleval inimesel, kui ta kohtab infomaterjale või meediat lugedes koroonat koos koroonaviiruse, koroonaviirushaiguse, koroonaviirusnakkuse, koroonahaigusega.

Ühtpidi võiks asja selgemaks teha teadmine, et viiruse ja selle põhjustatud haiguse nimetused on üldjuhul erinevad. Näiteks HIV on viiruse nimetus ja AIDS on HIV-i põhjustatud haigus. Koroona puhul lähevad aga asjad sassi. Tavainimese jaoks teeb olukorra keeruliseks tõenäoliselt liiga suur sarnasus koroonahaiguse ja koroonaviiruse kirjakuju vahel ja seegi, et kõnepruugis on meil viirused ja haigused nagunii segamini, kuid siingi saab vahet teha: koroonahaigust ehk koroonat ehk COVID-19-t põhjustab üks koroonaviirustest ehk koroonaviirus SARS-CoV-2.

Asja kokku sõlmides, siis koroona ja COVID-19 on mõlemad haiguse nimetused ning sellisena üksteise sünonüümid. See omakorda võiks lahendada suure osa COVID-19-ga seotud keelemuredest – vaheta COVID-19 koroona vastu välja ja küll näed, et koroonaga on oluliselt lihtsam moodustada igasuguseid liitsõnu, käänamine kukepea ja tekstki tuleb puhtam. Nimelt kipuvad kahe silma vahele jääma just liitsõnade moodustamisel ja käändelõppude lisamisel kasutatavad sidekriipsud (COVID-19-sse nakatumine või COVID-19-nakatumine), aga lisasidekriipsud kujutavad endast alati veaohtu. Koroonasse nakatumine või koroonanakatumine ei ole aga sugugi nii keerulised.

Järgnevasse ülevaatesse on koondatud hulk meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskusele esitatud päringunäiteid, nende ühtseks vormistamiseks oleme nõu küsinud ka Eesti keele instituudi Keelenõust. Nagu kohe näete, on COVID-19-ga võimalik moodustada erinevaid sõnaühendeid, ent ühes ja samas tekstis on soovitatav kasutada läbivalt siiski üht vormistuspõhimõtet.

Kokku või lahku, sidekriipsuga või ilma?

Võtame näitesõnadeks testi, testimise, ravi ja juhtumi. Koroonaga kirjutatakse need sõnad kokku, kuid COVID-19-ga saab nii kokku kui ka lahku ja kokku kirjutamise puhul kasutatakse sidekriipsu.

Koroona näitel

COVID-19 sidekriipsuga kokku

COVID-19 sidekriipsuta lahku

koroonatest (nagu allergiatest)

COVID-19-test (nagu HIV-test)

COVID-19 test

koroonatestimine

COVID-19-testimine (nagu HIV-testimine)

COVID-19 testimine

koroonaravi

COVID-19-ravi

COVID-19 ravi

koroonajuhtum

COVID-19-juhtum

COVID-19 juhtum

 

Et COVID-19 on haigus, siis on liiane öelda COVID-19-haigusjuhtum – ei saa olla haiguse haigusjuhtumit. Tavaolukorras ei tehta ka juhtumil ja juhul vahet, Eesti keele instituudi Sõnaveebis on need samuti täissünonüümidena esitatud. Kellele siiski need erinevused olulised, siis üksiku sündmuse tähistamiseks kasutatagu juhtumit, kui aga räägitakse üldisemalt, siis on paslik tarvitada juhtu: koroona haigusjuhud, koroona surmajuhud (ehk koroonasurmad).

Kuidas käänata ja kuhu see sidekriips panna?

COVID-19-le saab lisada käändelõppe ja need lisatakse sidekriipsuga, nagu allolevas tabelis näha. Üldiselt saab numbritele käändelõppe liita alates osastavast käändest (põdesin mida: põdesin koroonat ~ põdesin COVID-19-t, viga ei ole kirjutada ka COVID-19t – ilma sidekriipsuta).

Käänamise näitlikustamiseks võtame sõnad nakatumine/nakatunu, haigestumine/haigestunu, suremine/surnu, paranemine/paranenu

 

Koroona näitel

COVID-19 näitel

koroonasse nakatumine/nakatanu

COVID-19-sse nakatumine/nakatanu

koroonasse haigestumine/haigestunu/haigestumus

COVID-19-sse haigestumine/haigestunu/haigestumus

koroonasse suremine/suremus

COVID-19-sse suremine/suremus

koroonast paranemine/paranenu

COVID-19-st paranemine/paranenu

 

Sama tähendust kannavad ka vastavad liitsõnad. COVID-19-ga liitsõna moodustades tuleb kasutada taas sidekriipsu.

Koroona näitel

COVID-19 näitel

koroonanakatumine

COVID-19-nakatumine (nagu HIV-nakatumine)

koroonanakatanu

COVID-19-nakatunu (nagu HIV-nakatunu)

koroonahaigestumine

COVID-19-haigestumine

koroonahaigestunu

COVID-19-haigestunu

koroonahaigestumus

COVID-19-haigestumus

koroonaparanenu

COVID-19-paranenu

koroonasuremus

COVID-19-suremus

koroonasurnu

COVID-19-surnu

 

Vaktsiini ja vaktsineerimise õigekirjavalikud

Vaktsiini ja vaktsineerimise puhul on võimalikud mitmed vormistused, soovitada võiks jällegi koroonat kasutada, siis ei pea muretsema sidekriipsu pärast.

Nt koroonavaktsiin või COVID-19-vaktsiin või COVID-19 vaktsiin

Pikemalt on ka võimalik: koroonavastane vaktsiin või CODIV-19-vastane vaktsiin.

Et vaktsineeritakse millegi vastu, saab öelda ka: koroona vastu vaktsineerimine või COVID-19 vastu vaktsineerimine; või hoopis liitsõnana: koroonavaktsineerimine või COVID-19-vaktsineerimine.

Natuke ka tõendist

COVID-tõendi asemel on korrektne kasutada COVID-19-tõendit. Lühem, st ilma numbrita varianti on kindlasti suupärasem öelda, ent tõend on seotud konkreetset haigust puudutavate tegevustega, mistõttu on koroonatõend COVID-19-tõend või lahku: COVID-19 tõend.

Ruth Mägi

TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse projektijuht

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus on Tervise Arengu Instituudis asuv meditsiini ja tervise valdkonna terminoloogiaga tegelev üksus, mille eesmärk on eestikeelse meditsiini- ja tervise valdkonna terminoloogia korrastamine, ühtlustamine, vajadusel uute terminite loomine ja ka nende juurutamine. Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskusele saab oma päringuid saata medterm@tai.ee teel.