Tervise Arengu Instituut

Tagasi

22. SEPTEMBER 2017

Toitumisuuring

Rahvastiku toitumise uuring 2014 on üle-eestiline rahvastiku toitumist käsitlev küsitlusuuring.

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade rahvastiku toitumise kohta, näiteks kui palju saadakse toiduenergiat, tarbitakse vitamiine ja mineraalaineid ning erinevaid lisaaineid.

Samuti uurime, kuivõrd inimeste tegelik söömine on kooskõlas toidu- ja toitumissoovitustega, et selle põhjal kujundada riiklikku toidupoliitikat.

Uuringu aktuaalsust rõhutab asjaolu, et ülekaalulisus ja rasvumine on Eestis viimasel aastakümnel saanud tõsiseks probleemiks ning seda peetakse üheks olulisemaks riskiteguriks südame- ja veresoonkonnahaigustesse ning vähkkasvajatesse haigestumisel. Sealjuures on just tasakaalustamata toitumine tuvastatud kui ühine ennetatav riskitegur rasvumise epideemiale.

Uuringus osalesid 4-kuused kuni 74-aastased Eesti inimesed, kes olid uuringusse kaasatud juhuvaliku alusel.

Uuringut rahastasid:

  • Maaeluministeerium
  • Tervise Arengu Instituut
  • Euroopa Toiduohutusamet
  • Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVE raames, mida viib ellu Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

Uuringutulemused on avaldatud TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Logod

                                                           GfK CMYK Uncoated small