Liigu edasi põhisisu juurde

EMCDDA narkootikumide tarvitamise Euroopa veebiküsitlus

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) koordineeritud veebiuuring „Web survey on drugs“ annab ülevaate erisuguste ainete tarvitatamisest, tarvitamise ja hankimise viisidest ning tarvitaja sotsiaaldemograafilisest taustast. Uuring käsitleb põhjalikult kanepitooteid, kokaiini, ecstasy´t ehk MDMA-d, amfetamiini, metamfetamiini, uusi psühhoaktiivseid aineid, heroiini ja ketamiini.

Eestis viiakse uuringut ellu samal ajal kui mitmes teises Euroopa riigis. See teeb uuringu eriti väärtuslikuks, sest saab võrrelda Eesti olukorda teiste riikidega.

Uuringu andmed on vajalikud, et hinnata kohalikul ja Euroopa Liidu tasandil narkootikumide turgu, tarvitajate narkootikumide valikuid, tarvitamise viise ja sagedust. Sellised andmed on aluseks ennetustegevuste ja erinevate sekkumiste planeerimisel ning arendamisel. 

Veebiuuringus osalemine on anonüümne, vabatahtlik ja sõltub vastaja osalemishuvist. Uuringu sihtgrupp on vähemalt 18-aastased Eestis elavad inimesed, kes on kasvõi korra elu jooksul tarvitanud narkootikume. 

NB! 2024. aasta uuringu küsitlusperiood algab 21. mail ja kestab orienteeruvalt viis nädalat. Küsimustikule saab vastata EUSurvey keskkonnas nii eestivene kui ka inglise keeles.  

Teemad

 • ainete tarvitamine elu jooksul ja viimase 12 kuu ja/või 30 päeva jooksul
 • aine tarvitamise sagedus
 • aine tarvitamise viisid, erinevad meetodid
 • tarvitatavad kogused
 • narkootikumide hankimise viisid, allikad ja hangitavad kogused
 • narkootikumide hind
 • tarvitamise eesmärk ja oodatav mõju
 • tarvitamisega seotud tervisemõju
 • vastajate sotsiaaldemograafiline taust

Kui sageli toimub?

EMCDDA veebiuuringut korratakse 2−3-aastase intervalliga. Esimest korda viidi uuring ellu 2016. aastal. Eesti osales andmekogumises esimest korda 2018. aastal ja seejärel 2021. aastal.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Esimene uuringulaine viidi Euroopas läbi 2016. aasta kevadel ning selles osalesid Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Läti, Holland, Šveitsi ja Ühendkuningriigid, teises laines 2017./2018. aastal osales lisaks Eestile ka Luksemburg, Küpros, Austria, Belgia, Soome, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola ja kolmandas laines osales 21 Euroopa Liidu liikmesriiki, lisaks Šveits, Gruusia, Liibanon, Ukraina, Albaania, Põhja-Makedoonia ja Serbia.  

EMCDDA veebiuuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid

 • Matias J, Kalamara E, Mathis F et al. The use of multi-national web surveys for comparative analysis: Lessons from the European Web Survey on Drugs. Int J Drug Policy 2019; pii: S0955-3959(19)30073−8.
 • Abel-Ollo K, Lõhmus L. Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused. Eesti Arst 2019;98(11):627–635.