Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Uus veebileht pakub eestkostjatele juhiseid ja tuge

Uudis

Justiitsministeeriumi ja Pärnu Maakohtu koostööna valmis veebileht eestkostja.kohus.ee, kus saab teavet ja juhiseid eestkostjate õigustest ja kohustustest.


Eestis on eestkostja rollis pea 9000 inimest. Kõigil neil on tohutult vastutusrikas roll esindada last või täiskasvanut, kes ei suuda ise enda õiguste eest seista. Siiani pole aga eestkostjatel olnud hädavajalikku lihtsasti esitatud teavet sellest, mida eestkoste täpsemalt tähendab.

Milleks veebileht loodi?

Pärnu Maakohtu eestkoste järelevalve peaspetsialist Merje Kuusksalu selgituse kohaselt on oktoobris avatud uue veebilehe eestkostja.kohus.ee mõte aidata eestkostjatel oma rollist selgemini aru saada, vähendada teadmatust ning hirmu suhtluses kohtuga. „Ülesannetega hätta jäädes saab eestkostja alati kohtult abi küsida. Kui kohtule esitatakse edaspidi kvaliteetsemaid aruandeid, aitab see paremini korraldada kohtu tööd ja seeläbi toetada rohkem eestkostjaid,“ põhjendas ta veebilehe vajalikkust.

Veebilehest on palju abi ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, et nad saaksid pakkuda asjatundlikku nõu eestkostjatele, aga ka siis, kui kohus on määranud eestkostjaks kohaliku omavalitsuse.

Alates selle aasta maist jõustus reform, millega kõik kohtute eestkoste järelevalve ametnikud hakkasid tööle Pärnu Maakohtu vastavas osakonnas. Eestkoste järelevalve osakonda juhib kohtunik Anu Talu. Ühte osakonda koondumise eesmärgiks on ühtne praktika üle riigi, selgemad juhised ja kohtu ootused eestkostjatele ning seeläbi parem kaitse eestkostetavale.

Kuidas veebileht sündis?

Veebilehe loomise vajadus sai selgeks avaliku sektori Innosprindil 2023. aasta kevadel. Justiitsministeerium koos kohtutega läks Innosprindile sooviga töötada välja digilahendus, mis teeks lihtsaks ja mugavaks laste eestkoste järelevalve aruande esitamise ning looks selguse, mida kohus eestkostjalt ootab. Tiimis oli kohtute, kohaliku omavalituse, sotsiaalkindlustusameti, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning registrite- ja infosüsteemide keskuse esindajad. Lisaks ühines tiimiga lapse eestkostja Aili Lossi. Töö käigus jõuti aga selguseni, et eestkostjad vajavad esmajoones ühest kohast kättesaadavat usaldusväärset infot ning selleks otsustati koostada veebileht.

Mis infot veebilehelt leiab?

Veebileht koosneb kahest osast: lapse eestkoste ja täisealiste eestkoste.

Veebilehelt saab teada:

  • mis tingimustele peab vastama eestkostja
  • mis küsimused tuleks läbi mõelda enne eestkostjaks hakkamist
  • kuidas on korraldatud vastavalt lapsele või täiskasvanule eestkostjaks seadmise menetlus
  • millised on eestkostja õigused ja kohustused, sh seoses eestkostetava vara käsutamisega
  • kuidas on korraldatud eestkoste järelevalve
  • millist tuge, teenuseid ja toetusi on võimalik saada eestkostevale ja eestkostjale

Samuti leiab veebilehelt juhendi kohtule esitatava aruande täitmiseks koos aruande vormiga ning vastused korduma kippuvatele küsimustele.