Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Töötushüvitiste maksmise muudatused

Korraldus

Suvel jõustunud uus automaatselt kohanev töötuskindlustussüsteem pakub suuremat abi siis, kui vajadus on suurem.

Ingrid Erm-Eks
Ingrid Erm-Eks
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töötushüvitiste ja tööturutoetuste juht

Kui majanduses ja tööturul on keeruline aeg ning tööd on raskem leida, on töötul vaja suuremat sotsiaalset kaitset. Seevastu majandustõusu ajal tuleb riigil toetada tööandjate tööjõuvajadust ja motiveerida töötamist. Senini on Eestis kaua kehtinud enamiku Euroopa riikidega sarnane kord, mille järgi töötushüvitise maksmise periood ei sõltunud tööturu olukorrast. Hüvitise maksmise süsteemi paindlikumaks muutmiseks otsustati toetuse arvestamise põhimõtet muuta. Uus kord hakkas kehtima käesoleva aasta 30. juunist.

Selle järgi pikeneb töötule määratud töötuskindlustushüvitise maksmise aeg suure tööpuuduse ajal automaatselt. Inimene ise selleks midagi tegema ei pea. Keerulisemas majandusolukorras pikemat aega makstav hüvitis tagab hüvitise saajale parema toimetuleku ja suurendab tarbimist, mis omakorda avaldab positiivset mõju kogu majandusele.

Kuidas uus süsteem toimib?

  • Töötuskindlustushüvitise taotlemise korral määrab töötukassa hüvitise maksmise kestuse inimese töötuskindlustusstaaži pikkuse järgi 180, 210 või 300 päevaks (nn baasperiood).
  • Enne hüvitise maksmise perioodi lõppemist hindab töötukassa registreeritud töötute arvu põhjal tööturu olukorda, võrreldes registreeritud töötute arvu varasema perioodi keskmise töötute arvuga. Sellest võrdlusest selgub, kas töötuskindlustushüvitise maksmine pikeneb või jääb kehtima algne hüvitise maksmise aeg.
  • Kui tööturu olukord on väga hea ehk töötute arv on vähemalt 20% väiksem viimase kümne aasta keskmisest ja allpool viimase kolme aasta keskmist taset, hüvitise maksmise aeg ei pikene ning kehtima jääb baasperiood.
  • Kui registreeritud töötute arv on kuni 20% väiksem viimase kümne aasta keskmisest või vastab vähemalt viimase kolme aasta keskmisele tasemele, siis 210 ja 300 päevaks määratud hüvitise maksmise periood pikeneb 60 päeva võrra.
  • Kui tööturu olukord on halb ehk töötute arv on suurenenud vähemalt 20%  viimase kolme aasta keskmisega võrreldes, siis pikeneb hüvitise maksmise aeg vastavalt kindlustusstaažile 60 päeva (kui baasperiood oli 180 päeva) või 120 päeva võrra (kui baasperiood oli 210 või 300 päeva).

Hüvitise maksmise aeg pikeneb ainult neil töötutel, kes on baasperioodiks määratud hüvitise saamise lõppemise päevale järgneval päeval ikka töötuna arvel.

Loe ka artiklit, milles tutvustatakse 2024. a 1. jaanuarist jõustuvat tööturumeetmete seadust.