Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Toimetulekutoetuse piirmäärad ja viimaste kuude statistika

Korraldus

Nagu ka eelmise aasta lõpus, nii kerkib ka tänavu üles eluasemekulude suurenemise küsimus, mis tingib vajaduse toimetulekutoetuse määramiseks kehtestatud kulude piirmäärad üle vaadata.

Kaie Pukk
Kaie Pukk
hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

Kohaliku omavalitsuse kohustus on kehtestada toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad inimese ja tema pereliikmete inimväärse äraelamise.

Sotsiaalhoolekande seaduse (§ 133 lg 6) kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel vähemalt kord aastas kehtestatud piirmäärad üle vaadata ja vajaduse korral neid ajakohastada.

Selleks et vältida eluasemevõlgnevuste teket, süvenemist või koguni eluaseme kaotust, peavad eluasemekulude piirmäärad olema kooskõlas piirkonna tegeliku hinnatasemega. Seejuures on võimalik arvesse võtta teisigi piirkonnale omaseid asjaolusid.

Hästi läbi mõeldud eluasemekulude kompenseerimine toimetulekutoetuse raames muudab selle toetuse kohaliku omavalitsuse jaoks tõhusaks meetmeks abivajajate toetamisel. Oluline on, et kehtestatud piirmäärad võimaldaksid selles piirkonnas eluaseme leida ja seda hoida.

Joonisest saab vaadata, milline on olnud toimetulekutoetuse taotluste arv, sh eluasemekuludega taotluste arv, eri kuudel alates selle aasta algusest ning kui palju see erineb eelmise aasta andmetest.

Joonis toimetulekutoetuse taotluste ja eluasemekulude statistikaga
Joonis. Toimetulekutoetuse taotluste ja eluasemekulude statistika

Eelmise aasta lõppu ja selle aasta algust võrreldes eluasemekulude väga suurt tõusu ei olnud: kulusid aitas vähendada ka üldine energiatoetus, millega hüvitati elektri- ja küttekulusid. Toimetulekutoetuse taotluste arvu suurenemine alates märtsist 2022 on tingitud vajadusest toetada Ukraina sõjapõgenikke. Kuna paljud sõjapõgenikud elasid Eestisse saabudes ajutisel majutuspinnal, siis eluasemekulusid neil sellel ajal ei olnud. Viimastel kuudel on hakanud kasvama ka eluasemekuludega taotluste arv. Tabelis on esitatud toimetulekutoetuste taotluste ja eluasemekulude statistika kuude kaupa.

Tabel toimetulekutoetuse taotluste ja eluasemekulude statistikaga
Allikas: sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika

Loe ka artiklit Eluasemelaenu tagasimakse arvestamine toimetulekutoetuse maksmisel.