Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart
Sotsiaaltöö

Supervisioon – ühenduste ja arengu looja

Uudis

2021. aasta lõpuni on riigi lisaeelarvega ettenähtud piisavalt raha, et pakkuda töönõustamist (nt supervisiooni ja coaching’ut) kõigile erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustele, üldhooldusasutustele ja tervishoiuasutustele.

Ena Soodla
Ena Soodla
koordinaator, sotsiaalkindlustusamet

Vajaduse korral saavad teenust teisedki riigi- jm asutused, nt terviseameti töötajad. Hanke alusel valitud sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerid osutavad teenust eri piirkondades. Teenus on korraldatud selliselt, et asutus pöördub teenuseosutaja poole, lepib kokku superviisoriga kohtumiste ajad ja teenuse eest tasub sotsiaalkindlustusamet. Info töönõustamise saamise võimaluste kohta on saadetud kõigile hoolekande- ja tervishoiuasutustele.

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustele hüvitab sotsiaalkindlustusamet teenuse kulud kehtestatud piirmäära ulatuses. Asutus saab valida, milline töönõustamise teenus või teenused on kõige sobivamad tema meeskonnale. Neile on teenus korraldatud selliselt, et asutus pöördub teenuseosutaja poole ja tasub teenuste eest kõigepealt ise, misjärel sotsiaalkindlustusamet hüvitab teenuse piirmäära ulatuses. Piirmäärade arvutamisel on aluseks võetud teenuse maksumus ühe rühmanõustamise ja ühe töötaja kohta kuus ja ka nõustamise kordade arvule.

Teenuse kasutamisega tasub alustada esimesel võimalusel, sest meede kestab ainult aasta lõpuni ja superviisorite ajad täituvad kiiresti.

Teenuse saamiseks ja lisaküsimuste korral võtke ühendust sotsiaalkindlustusameti koordinaator Ena Soodlaga meiliaadressil ena.soodla@sotsiaalkindlustusamet.ee või helistage numbril 520 5351.

Ühe asutuse lugu

Tegin kord ühes asutuses supervisiooni. Esimesel vestlusel oli juht uudishimulik ja esitas palju küsimusi. Mingit otsest probleemi või sekkumist nõudvat kriisiolukorda asutuses ei olnud, omavaheline läbisaamine oli hea ja tööga saadi hästi hakkama. Tegu oli haritud ja väga kokkuhoidva meeskonnaga, mille liikmed töötasid iga päev koos ning jagasid oma rõõme ja muresid. Kas supervisiooni ongi üldse vaja?

Juht otsustas siiski pakkuda oma meeskonnale supervisiooni abil lisatuge. Jõudsime kokkuleppele, et alustame meeskonna grupisupervisiooniga ja kohtume kindla arvu kordi kolme kuu jooksul.

Töö algas ja meeskond sai kokku iga paari nädala tagant. Selle aja jooksul tekkisid olukorrad, mis vajasidki kogu meeskonna kompetentsi. Supervisiooni käigus said kolleegid jagada oma mõtteid, tundeid ning kogemusi. See oli kooskasvamise ja arengu aeg. Protsessi käigus saadi ka vastuseid paljudele küsimustele, mida oli hea läbi arutada koos meeskonnaga. Üheks aruteluteemaks oli meil näiteks inimese terviklikkus – kes me oleme inimesena, töötajana või mõnes muus rollis. Mis teeb meist parema töötaja? Mis on need väärtused, mis on olulised, inimesena ja kolleegina?

Osalenute tagasiside oli üllatav: nad ei kujutanud enam ettegi, kuidas ilma supervisioonita edaspidi hakkama saada, sest sellest protsessist oli saanud üks oluline osa nende töö- ja igapäevaelus. Ühenduse ja ühendatuse tunne meeskonnas sai veelgi suuremaks ja nii mõnegi olukorra kiire lahendamine supervisiooni käigus aitas spetsialistidel jääda vaimselt tervemaks ning see kõik suurendas oluliselt töömotivatsiooni ja inspireeris nii neid kui ka mind.

Supervisiooni võlu avaldub selle kasutamisel

Miks ma sellest räägin? Inimestena õpime toime tulema erisuguste olukordadega, teeme oma tööd ja lahendame olukordi ise. See on tavaline ja nii elu toimibki. Puudub teadmine, kogemus ja mõnikord ka vahendid, kuidas toetada meeskonda supervisiooniga, mis ometi paneb tööle meeskonna sisemiste ressursside allikad.

Supervisiooni väärtus avaldub alles siis, kui seda hakatakse kasutama regulaarselt. Seni on inimene oma igapäevaharjumustega rahul või siis mitte nii rahul, aga ta elab ja toimetab oma parima teadmise ja kogemuse põhjal. Supervisiooni kasutamiseks ei pea olukorrad olema halvad!

Supervisioon on hea meetod, mis aitab välja tuua sisemisi ressursse ja õppida grupitarkusest midagi, millest endal ei olnud aimu või mille peale ise ei ole tulnud. Supervisioon teeb hea veelgi paremaks ja meeskonnad õnnelikumaks. See aitab leida tööõnne. Turvalises supervisiooni grupis avaldub loovus, mis toidab hinge, inspireerib ja aitab edasi minna või siis toime tulla olukordadega, millega üksi olla on liiga raske või valus. Praeguses ühiskonnas on palju infomüra, mis väsitab. Palju on rääkimist ja vähe kuulamist. Spetsialist on ju eelkõige kuulaja ja abistaja rollis, seetõttu on vaja ka temal olla kuulatud ja mõistetud, ta vajab võimalust, kus ta saab turvaliselt hingelt ära rääkida oma mured või jagada oma teadmisi või sisemaailma ning seda, mis temaga hetkel toimub. Supervisioon on üks selline võimalus ja koht. Personaalsemate teemade puhul sobib individuaalsupervisioon. Supervisioonis peitub kogu maailm ja see on äge! Ma ei hoia tagasi oma emotsioone, sest ma tõesti ja siiralt usun sellesse protsessi ja innustan teidki seda võimalust kasutama.

Võtke juba täna ühendust mõne superviisoriga ja leppige temaga aeg kokku!