Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart
Sotsiaaltöö

Sotsiaalvaldkonda panustamist tuleb näha kui investeeringut

Uudis

Tanel Kiik
Tanel Kiik
sotsiaalminister

Sotsiaalvaldkond on riigi iseseisvuse taastamisest saati olnud pidevas arengus ja muutuste tuules, kuid meie demograafiline olukord ning piiratud ressursid esitavad üha uusi lahendamist vajavaid probleeme. See ei ole enam ammu küsimus, mille pärast ainult spetsialistid muret tunnevad. Me oleme jõudnud avalikku debatti, et luua mõistlikud ja jätkusuutlikud lahendused, mis seavad esikohale inimeste heaolu ning lähtuvad igaühe vajadustest.

Oluline on arendada teenuseid, mis aitavad inimestel elada võimalikult kaua oma kodus ja olla iseseisev. Edendada tuleb ka teenuseid, mis toetavad omastehooldajaid, kes oma lähedase abistamise tõttu ei saa täisväärtuslikku elu elada ega soovitud koormusega tööl käia. Samuti on vaja parandada õendusabi kättesaadavust, olenemata sellest, kas inimene vajab seda kodus, hooldekodus või tervishoiuasutuses.

Hoolduskoormuse vähendamiseks ja abisüsteemi parandamiseks oleme ajakohastamas pikaajalise hoolduse korraldust ning erivajadustega inimeste poliitikat, kehtestades muu hulgas arusaadavad reeglid maksimaalse omaosaluse määramiseks sotsiaalteenuste eest tasumisel. Aasta lõpus soovime valitsuskabinetis arutada konkreetseid lahendusettepanekuid, mis tagaksid abivajajatele vajaliku ja püsiva toe kogu elukaare ulatuses.

Muudatuste tegemiseks pikaajalises hoolduses on tarvis lisaraha umbes 150 miljonit eurot aastas, millele lisanduvad arendus- ja koolituskulud. Kogu debati juures on oluline mõelda sellele, kuidas piiratud võimaluste tingimustes leida rahaline kate tervikliku mudeli rakendamiseks. Samal ajal tuleb endale teadvustada, et tegelikult on kulutused sotsiaalvaldkonda hoopis investeering.

Pikaajalise hoolduse teenuste eest tasumisel peame lähtuma vajaduspõhisusest ja sellest, et madalama sissetulekuga abivajajad saaksid senisest oluliselt rohkem tuge avalikult sektorilt. Riik peab ulatama omastehooldajatele abikäe ning tagama konkurentsivõimelise töötasu kõige olulisemale sotsiaalvaldkonna ressursile – pühendunud inimestele, kes teevad oma tööd suure südame, hoole ja missioonitundega.