Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö magistriõpe annab teadmiste ja oskuste kõrval ka võimekuse teha koostööd

Korraldus

Sotsiaaltööd õpetatakse Tallinna Ülikoolis 1991. aastast, magistriõppega alustati 1993.

Mariann Märtsin
Mariann Märtsin, Ph.D
sotsiaaltöö magistriõppekava kuraator

Sotsiaaltööd õpetatakse Tallinna Ülikoolis 1991. aastast, magistriõppega alustati 1993. Aja jooksul on magistriõppekavas tehtud olulisi uuendusi. Praeguste magistrantide õpe on kooskõlas sotsiaaltöötaja 7. taseme kutsestandardiga. Tulemuslikult on lõimitud kolm komponenti:

  • sügavad ja põhjalikud teadmised sotsiaaltöö teoreetilistest ning teaduslikest alustest
  • sotsiaaltöö valdkonna praktilised oskused ja kogemused
  • võimekus töötada koos teiste valdkondade esindajatega ühise probleemi lahendamise nimel.

Nende komponentide veelgi parem ühildamine on meie taotlus sotsiaaltöö magistriõppekava arendamisel ka 2022. aastal, kui ees seisab õppekava põhjalikum uuendus.

Ülikoolina soovime olla suunanäitaja kiirtee ehitamisel teadusliku ja praktilise sotsiaaltöö vahele.  Ühelt poolt tähendab see veelgi selgemalt kujundatud identiteeti sotsiaaltöö teaduskeskusena, mis annab selge sihi muutuvates sotsiaalsetes ja poliitilistes voogudes seilamiseks. Sotsiaaltöö õpetamine teadus- ja tõenduspõhisena, aga ka praktika osatähtsuse suurendamine õppekavas ning selle sidumine konkreetsete rakendusvaldkondadega õppekava sees teenivad just seda eesmärki. Teisest küljest eeldab see aga avatust ja suuremat arengut ning sotsiaaltööga seotud teiste valdkondade võimaluste kasutamist. See kõik näitab, et haare laieneb, oskame teha koostööd ning vahel ka piire nihutada. Valdkondi siduva probleemipõhise õppe osatähtsuse suurendamine on ette võetud just selle sihiga.

Mõistame, et meie õppuritel, kellest enamik on sotsiaalvaldkonna praktikud, on vaja paindlikkust, et magistriõpingud oma mitmetahulisse ellu mahutada. Koroonaaeg on meie silmaringi avardanud ja loonud suurepärased eeldused, et õppekava veelgi paindlikumaks ja õppijakesksemaks muuta. Mikrokraadidest koosnev või moodulõpe, kus on suurem võimalus õpinguid hajutada või keskenduda kindlal ajal, on vaid mõni näide, kuidas oleme mõelnud uutele väljakutsetele loovalt vastata. Pakume magistrantidele võimaluse omandada teadmisi ka väljaspool sotsiaaltööd ja õppida õppima kogu elu jooksul.


Artikkel ilmus ajakirja erinumbris 30 aastat sotsiaaltöö õpetamist Tallinna Ülikoolis