Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Sotsiaalala töötajate ametiühing: mis, kellele ja milleks?

Uudis

Sotsiaalala töötajate ametiühing aitab üheskoos kindlamalt oma huvide eest seista.

Ly Ristikivi
SOTSAÜ juhatuse esimees


Pisut rohkem kui aasta tagasi kogunesid riigi- ja omavalitsusasutuste töötajate ametiühingute liidu (ROTAL) algatusel Saaremaal korraldatud koolitusele hooldekodude ja erihoolekandeasutuste hooldustöötajad ning tegevusjuhendajad. Ametlikud ettekanded kuulatud, said sõna kõik soovijad. Ja soovisid paljud, sest südamele oli kogunenud palju! Kõik sõnavõtud olid seotud töökoormuse, -korralduse, -tingimustega: puhkepausideks ja lõunatamiseks aega ei jätku, emotsionaalne ja füüsiline pinge on väga suur, väga palju on kohustusi, mida töötaja peab vahetuse jooksul täitma, töö raskusaste ja palk on suuresti kaldu töötaja kahjuks, rõhuv osa tööandjatest pole huvitatud olukorra muutmisest. Leiti, et tuleb organiseeruda ja õdede liidu tegevust eeskujuks võttes leida võimalus sõlmida ühine suur, kõigile selle valdkonna teenuse osutajatele laienev kollektiivleping.

Sotsiaalala töötajate ametiühing (SOTSAÜ) asutati 6. oktoobril 2021, kinnitati põhikiri ja valiti juhtorganid.

Meie eesmärk on kujundada soodne keskkond, et tagada teenuse kvaliteet ja kõigi osaliste rahulolu, kaasata arutellu nii ettevõtjad kui ka asutused, samuti hoolealused ja nende lähedased, pidada läbirääkimisi, koguda tagasisidet ning sõlmida kollektiivlepinguid. Oleme veendunud, et töötingimuste parandamine ja õiglane palk on hädavajalikud, et töötajaid hoida ja säilitada nende värbamistase.

Praegu püüab ühing teadvustada valdkonna puudusi ja ebakõlasid ühiskonnas ning suurendada liikmeskonda. Samal ajal hoitakse kätt pulsil valdkonna arengul nii valitsuse kui ka Euroopa Liidu tasandil, et oma seisukohti tutvustada, ettepanekuid teha jms.

Meie embleemil on kirjas, kes oleme: südamega oma töösse suhtuvate abistajate ühing! Kokku seega SOTSAÜ!

Liituma on oodatud ametiühingute seaduse alusel kõik, kes tahavad. Koondame hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, tugiisikuid, koduhoolduse töötajaid, abiõpetajaid ja eestkostespetsialiste – kõiki palgatöötajad, kes osutavad sotsiaalteenust. Liituma on oodatud ka need koristajad, kokad ja muu personal, kes töötab sotsiaalteenust osutavas ettevõttes.

Avalduse saab täita Eesti ametiühingute keskliidu kodulehel.

Lisainfo ly.ristikivi@gmail.com, 5564 0531.