Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Raamatud toeks kasuvanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele

Uudis

MTÜ Igale Lapsele Pere hakkas raamatuid kirjastama kümmekond aastat tagasi. Eesti keeles ei olnud tänapäevast erialakirjandust kasuvanemate ja kasulastega tegelevatele spetsialistidele. Koostöö teiste riikide organisatsioonide ja rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistidega tõi pidevalt juurde ka infot uutest raamatutest, mis Eesti lugejatelegi võiksid huvi pakkuda.

Elen Kinnep
MTÜ Igale Lapsele Pere kompetentsikeskuse tegevjuht


Aastal 2014 andsime välja Niels P. Rygaardi raamatu „Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat“. See on suunatud kõigile, kes puutuvad kokku vanemliku hoolitsuseta lastega. Kiindumusteooria oli tollal Eestis vähe tuntud ja huvi seetõttu suur.

kahe esimese raamatu kaanepildid

 

Bruce D. Perry ja Maia Szalavitzi raamat „Poiss, keda kasvatati nagu koera. Lood lastepsühhiaatri märkmikust. Mida traumeeritud lapsed võivad meile õpetada kaotusest, armastusest ja paranemisest“ (2016) osutus kohe menukaks ning pakkus kõneainet nii meedias kui ka spetsialistide hulgas. Raamat käsitles teravaid ja valusaid küsimusi, kuidas mõjutab terroriseeriv hirm lapse aju ning kas ja kuidas suudab aju sellest taastuda. Lastepsühhiaater Bruce Perry on ravinud lapsi, kes on seisnud silmitsi kirjeldamatute õudustega: jäänud ellu genotsiidis, näinud pealt vanemate mõrva, kasvanud puuris, suletud kapis, äärmuslikes religioossetes sektides või olnud perevägivalla ohvrid. Ta kirjeldab selliste laste traumasid ja taastumisprotsessi ning selgitab ilmekalt, mis juhtub ajus, kui laps seisab silmitsi ekstreemse stressiolukorraga.

Kuidas kujundada usalduslikke suhteid?

8 nurgakivi parimate suhete vundamendis. Raamatu kaasMeie esimesed raamatud keskendusid eelkõige lastele ja nende vajadustele, kuid vahelduseks andsime 2017. aastal välja raamatu „8 nurgakivi parimate suhete vundamendis“. Selle autor Daniel A. Hughes on pikaaegse kogemusega terapeut ja koolitaja, kelle DDP-teraapia ehk düaadilise psühhoteraapia mudeli koolitusel ka meie meeskond on osalenud. DDP on Daniel A. Hughesi väljatöötatud sekkumismudel varases eas suhtetraumat kogenud laste ja noorte jaoks. See raamat toob kiindumusteooria põhitõed meie igapäevaellu. Autor selgitab teadustöid nii, et see on ühtviisi mõistetav spetsialistidele ja tavalugejatele ning teeb kokkuvõtte teooriast ja ajuteadusest, mis toetab suhete loomise võimekust.

Koolitades Eestis kasuvanemaid ja asenduskodude töötajaid kasutama TBRI® ehk usalduslikel suhetel põhineva sekkumise põhimõtteid, tekkis vajadus tõlkida ja välja anda sellega haakuvat kirjandust, sest teema kohta sooviti juurde lugeda. Usalduslike suhete loomisest räägivadki kaks järgnevat raamatut.

Esimene neist on 2020. aastal ilmunud Karyn B. Purvise, David R. Crossi ja Wendy L. Sunshine’i raamat „Teekond lapse südamesse. Tervem ja lootusrikkam kasupere“. Raamatust saab mõtteid, kuidas traumakogemusega või lähisuhetes kannatada saanud laste kasvatajad või nendega töötajad saavad luua lastega kiindumusel ja usaldusel põhinevad suhted. Samuti aitab see õppimis- ja käitumisraskustega tõhusalt toime tulla.

kahe raamatu kaaned

Teine, samuti eelkõige kasuperedele mõeldud, TBRI®-praktikute Karyn Purvise ja Lisa Quallsi raamat „Meie töövahend on KONTAKT. Päriselu strateegiad usalduse ja kiindumussuhte loomiseks. Vanematele, kes kasvatavad südamest sündinud lapsi“ ilmus 2022. aastal. See pakub praktilisi nõuandeid ja kasulikke tööriistu, mida kasuvanemad saavad kasutada oma peres turvalise kiindumussuhte edendamiseks. Lugeja saab osa dr Purvise aastatepikkuses kliinilises uuringus kogutud teadmistest ja kogemusest. Kaasautor Lisa Qualls näitab, kuidas lugejal on samuti võimalik neid võtteid oma kodus edukalt rakendada nii, nagu temagi seda tegi.

Tugi lapsevanematele ja haridustöötajatele

Terapeutilise lapsevanema aabits. KaanepiltEsialgu keskendusime uusi raamatuid valides eelkõige peredele, kes kasvatavad vanemliku hooleta jäänud lapsi ja asendushoolduse valdkonna töötajatele, kuid peagi mõistsime, et sellest ei piisa. Meie poole hakkas pöörduma aina enam vanemaid, kes kasvatavad oma erinevate traumakogemustega bioloogilisi lapsi ja soovisid laste paremaks toetamiseks ning aitamiseks oma teadlikkust suurendada. Seetõttu andsime 2020. aastal välja Sarah Naishi raamatu „Terapeutilise lapsevanema aabits. Strateegiad ja lahendused“.

See raamat on suurepärane abivahend kõigile, kes puutuvad kokku traumakogemusega, raskete lapsepõlvekogemustega ja täiskasvanute ning nende maailma vastu usalduse ja turvatunde kaotanud lastega. Paljud bioloogilised vanemad leiavad, et terapeutilise vanemluse viisidest on kasu ka autismispektriga või kõrge kortisoolitasemega laste ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kasvatamisel. Tegelikult toob terapeutiline vanemlus kasu kõigile lastele, sest see rajaneb kindlate piiride ja struktuuriga tugeval, empaatilisel ning hoolival käsitlusel. See raamat on saadaval ka vene keeles.

Laiendasime oma kirjastustegevust, sest üha enam koole hakkas huvi tundma, kuidas paremini toetada ja abistada õpilasi, kes on kogenud mõnd traumat ja kellel on seetõttu keerulisem koolis hästi toime tulla. Sellele huvile vastu tulles oleme välja andnud haridusvaldkonna spetsialistidele mõeldud raamatuid. Esimesed kaks neist ilmusid 2018. aastal.

Marek Wnuki ja Ulyana Dolyniaki raamat „Töö traumeeritud lastega. Praktilised juhised õpetajatele, hooldusperedele ja lapsendajatele“ räägib läbielatud sündmuste tagajärgedest, aga ka traumast ülesaamise teekonnast, selgitades õpetajate, lähedaste ja kasuvanemate rolli lapse taastumisel. Raamat põhineb neuropsühholoogia ja traumapedagoogika avastustel ning autorite aastatepikkusel praktilisel töökogemusel traumeeritud lastega.

Meie koolitustegevus traumateadlikkuse suurendamiseks laienes ka haridusasutustesse, seetõttu oleme välja andnud tõlkekirjandust koolitustel käsitletavate küsimuste veelgi põhjalikumaks tutvustamiseks. Aastal 2022 nägi trükivalgust Kim S. Goldingu, Sian Phillipsi ja Louise M. Bombèri raamat „Suhtetraumaga töötamine koolis. Juhised haridustöötajale düaadilise praktika elluviimiseks“. Kogenud kliiniliste spetsialistide kirjutatud raamat annab õpetajatele kõik vajalikud töövahendid, et kasutada düaadilise psühhoteraapia mudelit, millega aidata haavatavatel õpilastel edu saavutada.

Raamatute kaanepildid

Haridustöötajate huvi on veelgi suurenenud, seega otsustasime tõlkida seni meie kõige mahukama teose. Septembris 2023 ilmus Sian Phillipsi, Deni Melimi ja Daniel A. Hughesi raamat „Ma olen üks teie seast. Suhetel põhinev lähenemine traumateadlikus koolis“. See keskendub suhetel põhinevale praktikale, mille abil tuuakse kiindumuse, intersubjektiivsuse ja neuropsühholoogia uuringute tulemused klassiruumi ning näitab, kuidas pakkuda õpilastele turvalisust ja olla toeks teekonnal usaldamatusest usaldamiseni. See suunab kasutama sekkumisi ja koolikultuuri, mis vastavad ka kõige haavatavamate õpilaste vajadustele. Raamat annab ülevaate, mida praegu suhtekeskse neurobioloogia, kiindumusteooria ja intersubjektiivsuse uuringutest teatakse selle kohta, miks arengutraumaga õpilastel on nii raske õppida.

Lähtume oma töös põhimõttest, et iga laps väärib turvalist perekonda ja terapeutilist vanemat. Seetõttu oleme välja andnud „Terapeutilise vanemluse Jumbo kaardid“, mis on mõeldud lapsevanematele ja tugispetsialistidele. See peaks andma neile hõlpsalt jälgitava ja selge arusaama terapeutilise vanemluse põhimõtetest. Samuti sellest, miks traumakogemusega lapsed mõtlevad ja käituvad nii, nagu nad seda teevad, ning kuidas see mõjutab nende vanemaid ja hooldajaid.

Mõeldud on ka lastele

Lisaks täiskasvanutele mõeldud kirjandusele andsime 2023. aastal välja kaks imeliste illustratsioonidega kõvade kaantega raamatut, mida on hea ka koos lastega lugeda ja seejärel loetu üle arutleda. Norma Samuelsoni kirjutatud ja illustreeritud raamat „Emma unistus“ räägib ühe lastekodus elava väikese tüdruku suurest unistusest leida uus perekond. Seda raamatut on hea kasutada asendushoolduse valdkonnas, kuid see sobib hästi ka selleks, et rääkida kodus või haridusasutustes lastele, mida võivad tunda need lapsed, kes on kaotanud oma vanemad ja unistavad oma päris perekonnast.

Claudia Gliemanni raamat „Punamütsike, kuidas sul läheb?“ räägib lihtsalt ja arusaadavalt traumast, sellest tervenemisest ja turvaliste isikute rollist selles protsessis. See on hea töövahend terapeutidele ja psühholoogidele, kuid sobib lihtsalt lugemiseks ka lastele ja täiskasvanutelegi.

Raamatute kaanepildid

MTÜ Igale Lapsele Pere on välja andnud üle paarikümne raamatu eesti, vene ja ukraina keeles. Huvi niisuguste spetsiifilise sisuga raamatute vastu on aastate jooksul aina kasvanud ja meil on siiralt hea meel, et kirjanduse kaudu jõuab oluline ning tänapäevane info kogu Eestis aina laiema lugejaskonnani peredest ja spetsialistidest kuni kõigi lihtsalt huvilisteni. Jätkame kindlasti tööd raamatutega. Selle artikli kirjutamise ajalgi on juba töös järgmine teos. Häid lugemiselamusi!


 Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö 1/2024.